Posts Tagged ‘ verkiezingsprogramma ’

Wolfs 10-stappenplan voor totalitair regime in Nederland (2)

Wolfs 10-stappenplan voor totalitair regime in Nederland (2)

Door Rik Wessels Om te beginnen moet ik er nogmaals bij de lezer op aandringen het oorspronkelijke artikel waarop mijn analyse was gebaseerd te lezen (of beter: lees het hele boek waaruit desbetreffend artikel citeert) en pas daarna mijn beide bijdragen. Dit om te voorkomen dat er enig misverstand bestaat over wat bedoeling is van de stukjes: namelijk aanzwengelen van discussie. ...

Read more »

Hoogtepunten uitspraken van Heert Gitlers, voorzitter Partij voor de Blijheid

Hoogtepunten uitspraken van Heert Gitlers, voorzitter Partij voor de Blijheid

  Disclaimer: wij van de Partij voor de Blijheid geven geen ruk om politieke correctheid, en wij behouden het recht tot manipulatie en disinformatie en onfeitelijkheden in ons programma te verkondigen. Ons doel heiligt onze middelen. Wij willen namelijk blij zijn, maar het zien van onderdrukte joodse medelanders door Tenach-taferelen doet ons pijn. Hieronder vindt u een overzicht van de mooiste uitspraken van de voorzitter/eigenaar/enig-lid van de Partij voor...

Read more »

Dat u het even weet: de PVV zal Jip-en-Janneketaal officieel invoeren

Dat u het even weet: de PVV zal Jip-en-Janneketaal officieel invoeren

Veel mensen (o.a. ondergetekende) hadden de PVV al door: PVV-politici gebruiken Jip-en-Janneketaal om Henk en Ingrid beter te informeren over complexe zaken. Aan de andere kant, de paternalistische (vaak denigrerende) wijze waarop deze populisten spreken is een doorn in het oog van de doorsnee-kiezer. Zo berichtte de Volkskrant recentelijk over een UvA onderzoek door communicatiewetenschapper Linda Bos: Heldere taal, de kiezer direct aanspreken: hoewel steeds meer politici het doen,...

Read more »

Zwangere vrouwen blijven doelwit PVV

Zwangere vrouwen blijven doelwit PVV

Het staat Ehsan Jami uiteraard vrij om het fel oneens te zijn met Mei Li Vos. Ik had alleen liever argumenten gezien in plaats van een seksistische Ad Hominem gevolgd door een slap excuus.

De PVV volgens Geert Geel

De PVV volgens Geert Geel

Op een notoire rechts satirische site las ik recentelijk een stuk van Geert Geel. Ik ben altijd dankbaar als mensen mij hartelijk laten lachen. Daarom wil ik de conclusie van zijn hilarische column graag delen. “Zou je namelijk de anti-islamstandpunten van de PVV schrappen, dan hield je een gematigd linkse partij over waar geen Gutmensch commentaar op had.” ...

Read more »

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

In het PVV verkiezingsprogramma staat de volgende zin: Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’. (p. 11) Daar blijft het bij. Er wordt niet verder toegelicht welke etnische groepen de PVV nog meer wil onderscheiden en hoe zij die groepen wil definiëren. Dat is echter wel nodig als je een dergelijke registratie wilt opzetten. Als je iemand wilt aanduiden als Antilliaan dan moet je aangeven op basis waarvan. Antillianen hebben in...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories