Posts Tagged ‘ politiek ’

Wilders’ Kampf: Diepte-Analyse van zijn Nazi-achtige Haatretoriek en Methodiek

Wilders’ Kampf: Diepte-Analyse van zijn Nazi-achtige Haatretoriek en Methodiek

Wilders’ Fitna en Islamhaat is één-op-één te vergelijken met Hitler’s Der Ewige Jude en Jodenhaat Wanneer Geert Wilders spreekt over taqqiya van en door de Moslims krijgt hij stevige steun van haat-apologisten zoals Afshin Elian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden, die recentelijk een nietsverhullende artikel in de Elsevier publiceerde onder de retorische vraag “Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?”. Dit soort generaliserende verdachtmakingen...

Read more »

Wilders’ Kampf: Analyse van zijn Achterban en zijn Nationalistische Revolutie

Wilders’ Kampf: Analyse van zijn Achterban en zijn Nationalistische Revolutie

In dit artikel heb ik de eerste twee van de tien stadia van de revolutieketen beschreven. Het onderhavige is door mij vertaald en gestructureerd uit het boek van socioloog James Chowning Davies When Men Revolt and Why voor mijn boek “Wilders’ Kampf”. De versie die u hier ziet is voorzien van mijn (gestripte) commentaar en verwijzing naar de relevantie met Wilders en zijn achterban. De volledige analyse kunt u vinden in...

Read more »

De Indoctrinatie van Imminente Islamisering

De Indoctrinatie van Imminente Islamisering

Lieden die een boodschap verkondigen maar het inhoudsloze karakter daarvan willen verhullen trachten in de voetsporen van de groten der aarde te treden zodat de indruk die zij ooit maakten enige of grote legitimiteit geeft aan de onderhavige boodschap. Ook zal men, hoogstwaarschijnlijk, op zoek gaan naar aspecten, verhalen, gegevens en citaten die de (kern van de) boodschap van de verkondiger kunnen bevestigen. Deze vorm van selectief gebruik om...

Read more »

De Liberalen van het Heden: Wolven als Schapenhoeders

De Liberalen van het Heden: Wolven als Schapenhoeders

Volgens de partijbeginselen, die Mark Rutte in 2008 presenteerde, is de VVD een liberale partij. In het tweede artikel, “Vrijheid en verantwoordelijkheid”, wordt over de partij gesteld: “Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking.” Het is een hypocriete stelling.

Wilders’ Kampf – Introductie

Wilders’ Kampf – Introductie

Geert Wilders is een dichotomisch fenomeen dat moeilijk te analyseren is. Critici menen een fascistoïde tendens te zien in zijn filosofie en herkennen in hem een moderne Hitler in de dop. Wilders aanhangers staan lijnrecht tegenover zulke aantijgingen en zullen critici weer van repliek dienen met argumenten dat Hitler een Jodenhater, een antisemiet was, terwijl Wilders een vriend van Israel is en het Westen enkel wil waarschuwen voor een...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories