Posts Tagged ‘ islamisering ’

De wet van de self fulfilling prophecy

De wet van de self fulfilling prophecy

Door Rik Wessels De Wet van de self fulfilling prophecy. Of: hoe iets waarheid wordt door het te geloven…. Ik heb het al eens eerder aangehaald in een commentaar dat ik plaatste (op krapuul) bij de stelling dat er sprake is van “Islamisering en radicalisering” van onze samenleving en wilde dit eens wat uitwerken. De wet van de self fulfilling prophecy luidt, “If men define situations as real, they are real...

Read more »

Raadsheer Tom Schalken geeft Hans Jansen een onterecht compliment

Raadsheer Tom Schalken geeft Hans Jansen een onterecht compliment

Hans Jansen heeft onder ede verklaard dat Raadsheer Tom Schalken had gezegd het vreemd te vinden dat Janssen ‘als intellectueel zich inlaat met zo’n mannetje’. Het mannetje in kwestie was Geert Wilders. Ik ben ook geschokt als Tom Schalken dit inderdaad gezegd heeft. Hans Jansen verdient het niet om intellectueel genoemd te worden. Hij verdedigt onder andere de Eurabia samenzweringstheorie van Bat Ye’or. ...

Read more »

De Gematigde Moslim en Gematigde Jood Problematiek Volgens Twee Krijgsheren

De Gematigde Moslim en Gematigde Jood Problematiek Volgens Twee Krijgsheren

In het voorwoord van zijn autobiografische boek maakt Hitler al duidelijk dat hij Mein Kampf geschreven heeft voor “aanhangers van de beweging”; het boek diende ook “de vele hatelijke sagen en legenden” die de Joodse pers hem aanrekenden “tot hun ware proporties terug” te brengen. Geert Wilders is in het verleden ook in de pen geklommen om zijn visie te delen met sympathisanten, en in een reeks interviews heeft...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories