Posts Tagged ‘ halal ’

Verdoofd slachten in Islam: mag het of niet?

Verdoofd slachten in Islam: mag het of niet?

Ik respecteer de godsdienstvrijheid van alle mensen, dus ook die van de joden en de moslims. In deze analyse ga ik niet in op de vraag of ritueel slachten ethisch verantwoord is of niet; ik tracht de mythe te ontkrachten dat verdoofd slachten verboden is in de Islam.

Read more »

Ritueel slachten

Ritueel slachten

Dit opiniestuk is geschreven door Mirella van Leeuwen, docente Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden.  Oké, ook mijn 2 cents nog maar even over ritueel slachten dan. Vooropgesteld dat ik religie überhaupt onzinnig vind, en alles wat je uit naam van boeken doet die gaan over een niet bestaande entiteit, derhalve nergens op gestoeld, heb ik toch een probleempje met de discussie over ritueel slachten. Waarom gaat de discussie in...

Read more »

Amsterdamse Joden & Marokkanen voelen zich in de steek gelaten door Job Cohen

Amsterdamse Joden & Marokkanen voelen zich in de steek gelaten door Job Cohen

Vandaag 27 April publiceerde het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam een open brief gericht aan Job Cohen, fractievoorzitter en partijleider van de PvdA. Het Netwerk is teleurgesteld aan de steun van de PvdA voor het verbod op onverdoofd Kosjer en Halal slachten Enkele maanden geleden deed u enige uitspraken ten behoeve van de Islamitische gemeenschap in ons land. U wees politieke opponenten van uw partij op het gevaar van het ´apart zetten´ van groeperingen...

Read more »

Joden en Marokkanen gaan eindelijk samen proberen de put te dempen

Joden en Marokkanen gaan eindelijk samen proberen de put te dempen

Vandaag staat er in de Volkskrant een open brief van een aantal Joodse en veelal Marokkaanse Moslim organisaties naar aanleiding van het verbod op ritueel onverdoofd slachten. Zij beklagen zich terecht over de hypocrisie van dit besluit. De ergste misstanden en daarmee het grootste dierenleed in de intensieve veehouderij blijven gewoon bestaan. Of een dier wel of geen spuitje krijgt voor men de keel doorsnijdt zal niet heel veel uitmaken. Je drukker maken...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories