Posts Tagged ‘ cda ’

Sommige kiezers zijn gelijker dan anderen

Sommige kiezers zijn gelijker dan anderen

Kritiek op de PVV komt je vaak op de beschuldiging te staan, dat je de 1,5 miljoen mensen die op deze partij hebben gestemd niet respecteert. Dat argument hoor ik echter niet als het om andere kiezers gaat. De miljoenen mensen die niet op de PVV hebben gestemd zijn blijkbaar minder belangrijk. ...

Read more »

Jan Kees de Jager (CDA) houdt het spannend

Jan Kees de Jager (CDA) houdt het spannend

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) en Premier Rutte (PVVD) gaven op 29 april een persconferentie waarin nog meer bezuinigingen werden aangekondigd. Ze zeggen alleen nog niet waarop. Ach ja, je moet toch iets doen om de politiek spannend te houden en al te veel demonstraties te voorkomen.

Read more »

Rutte/Verhagen I heeft het niet zo op kinderen

Rutte/Verhagen I heeft het niet zo op kinderen

De financiële nood voor Kindergeneeskunde in Nederland wordt steeds groter. Een aantal jaar geleden werd een nieuw financieringssysteem ingevoerd, dat volgend jaar vervangen wordt door een ander systeem. Bij beide systemen is geen aparte regeling voor vergoeding van de academische kindergeneeskunde opgenomen. Het wordt steeds gevaarlijker om oud, jong, gehandicapt, hartpatiënt of student te zijn in dit land. ...

Read more »

Koopzondagen: PVV levert gemeenten uit aan SGP

Koopzondagen: PVV levert gemeenten uit aan SGP

De PVV wil niet dat gemeenten zelf beslissen over koopzondagen. Ze steunen namelijk het regeerakkoord waarin is afgesproken dat er niks aan de regeling rond koopzondagen zou worden veranderd. De PVV is echter niet aan dit akkoord gebonden. Dion Graus gaf openlijk toe dat de PVV het voorstel van D66 en GroenLinks om gemeenten zelf te laten beslissen niet steunt om SGP en CDA te plezieren.

Coalitie laat homorechten er voorlopig bij zitten

Coalitie laat homorechten er voorlopig bij zitten

Het COC heeft zich beklaagd in een open brief aan dit kabinet, omdat Holebi’s nog altijd worden achtergesteld in Nederland. In Nederland kan je weliswaar met iemand van je eigen sekse trouwen, maar een paar van gelijke sekse heeft nog altijd niet dezelfde rechten als een heteropaar. Dankzij nieuwe regelgeving door dit kabinet is het bijna onmogelijk geworden om een buitenlandse partner van de eigen sekse naar Nederland te halen. Je...

Read more »

Schokkend nieuws voor Christelijke partijen: crèche kan goed zijn voor kind

Schokkend nieuws voor Christelijke partijen: crèche kan goed zijn voor kind

Het AD meldt dat onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer heeft aangetoond dat kinderen die naar een goede crèche gaan slimmer en socialer zijn dan kleine kinderen die alleen maar thuis zitten. Ik ben niet echt verbaasd over deze resultaten. Je kunt als kind alleen goede sociale vaardigheden ontwikkelen door veel om te gaan met leeftijdsgenoten. Verlegenheid slijt ook behoorlijk af als je met veel verschillende mensen omgaat. Veel nieuwe indrukken...

Read more »

Vingerafdrukken afnemen is veiligheidstheater

Vingerafdrukken afnemen is veiligheidstheater

Helaas heeft de rechter besloten dat je als burger niet mag weigeren om je vingerafdruk te laten afnemen als je een nieuw ID wilt. De 26-jarige vrouw die de zaak aanhangig maakte wil niet dat haar vingerafdrukken in een centrale database komen waar Justitie en de AIVD toegang tot heeft. Het centraal opslaan van vingerafdrukken staat in de nieuwe paspoortwet maar dat deel van de wet is nu nog niet in...

Read more »

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

In het PVV verkiezingsprogramma staat de volgende zin: Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’. (p. 11) Daar blijft het bij. Er wordt niet verder toegelicht welke etnische groepen de PVV nog meer wil onderscheiden en hoe zij die groepen wil definiëren. Dat is echter wel nodig als je een dergelijke registratie wilt opzetten. Als je iemand wilt aanduiden als Antilliaan dan moet je aangeven op basis waarvan. Antillianen hebben in...

Read more »

Sharia in Nederland

Sharia in Nederland

Met enige regelmaat melden zich op deze site* reageerders die beweren dat de Sharia in Nederland oprukt. Helaas blijft het doorgaans bij oncontroleerbare beweringen. Zelf zie ik geen enkele indicatie dat de Nederlandse samenleving wordt hervormd naar een Islamistische staat zoals Iran of  Saudi-Arabië. Er zijn in Nederland weliswaar diverse islamitische bewegingen actief, maar geen van deze groepen heeft directe politieke macht. Er is niet een gemeente of zelfs...

Read more »

De Liberalen van het Heden: Wolven als Schapenhoeders

De Liberalen van het Heden: Wolven als Schapenhoeders

Volgens de partijbeginselen, die Mark Rutte in 2008 presenteerde, is de VVD een liberale partij. In het tweede artikel, “Vrijheid en verantwoordelijkheid”, wordt over de partij gesteld: “Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking.” Het is een hypocriete stelling.

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories