Opinie

Bijl aan de wortels van 300 gewortelde kinderen?

Bijl aan de wortels van 300 gewortelde kinderen?

Zullen de ongeveer 300 gewortelde kinderen die afgewezen zijn voor het Kinderpardon toch nog op bescherming van hun Kinderrechten kunnen rekenen of laten we toe dat er een bijl gezet wordt aan hun, in Nederland, weer aangegroeide wortels? Kinderen hebben het nodig om zich te hechten aan hun ouders, familie, leerkracht en vriendjes en zich geliefd te weten zodat ze goed kunnen groeien, wortelen, in een gezin, woonplaats, land.

De tumor van Sociaal en Raciaal Darwinisme in Nederland

De tumor van Sociaal en Raciaal Darwinisme in Nederland

Het huidige maatschappelijk debat gaat over het racisme vraagstuk: bestaat het wel of niet? De blanke medelander is een prachtig mens, de meesten die ik ken zijn empatisch, geestig, lief en zorgzaam. Echter, in mijn eerdere stukken over racisme en haat heb ik vaak verwezen naar de haat van PVVers jegens de multiculturele samenleving. Buiten de 1.5 tot 2 miljoen individuen die hun geblondeerde leider aanbidden is er volgens...

Read more »

JURIDISCH GELIJK OF HET GOEDE DOEN

Buurtbewoners, vrijwilligers, actievoerders, hulpverleners, vrijwel iedereen toont zich geschokt over het feit dat er sinds 26 september mensen, asielzoekers, in koude natte tentjes verblijven aan de Notweg te Osdorp. Veel omwonenden en toeschouwers zijn over gegaan tot actie; een aantal van hen zorgt dagelijks voor voeding,  dekens en kleding terwijl anderen het moreel proberen hoog te houden door het brengen van hoop op een betere toekomst. De asielzoekers zijn...

Read more »

Demmink Vrijpleiten of Veroordelen

Pedofielen herkennen wij niet aan hun uiterlijk, zoveel moge duidelijk zijn. Enkele weken geleden zag ik op twitter de naam Joris Demmink voorbijschieten. Dus ik vroeg op twitter wat er aan de hand was. Nou, was dat even schrikken. Ik ben persoonlijk de dupe geweest van hetzes tegen mijn persoon (ik heb op twitter bijvoorbeeld doodsbedreigingen en allerlei beschuldigingen naar mijn hoofd geslingerd gekregen), dus ik ben niet zo...

Read more »

What Happens After Capitalism?

The text below is my response to a question, “What happens after Capitalism?”, asked on Quora.com. Capitalism will probably always exist as long as people will exist, simply because our whole economic welfare is intrinsically connected to it in one way or form. Capitalism, as we know it, can be defined in macro and micro levels, which means at governmental and social levels, respectively. Communism didn’t work, because no...

Read more »

Meldpuntmoe

Sinds kort bestaat er een Meldpunt*) om overlast van Oost-Europeanen te melden. Natuurlijk bij de PVV, met bemoedigende slogans: Meld steevast Oost-Europese overlast en Verminder hinder Meld het hier En kennelijk is de overlast nood zo hoog dat ze na 1 dag al triomfantelijk konden melden dat er 14.000 klachten waren binnengekomen. Dan blijkt dus wel dat de overlast gigantisch is. Het plan is om tzt deze klachten aan...

Read more »

Zeg eens eerlijk, wat moet Wilders nog meer doen?

Bepaalde opiniemakers blijven vergelijkingen tussen de PVV en de NSDAP van de hand wijzen. Ik begin zelf steeds meer het gevoel te krijgen dat Wilders opzettelijk extreme dingen roept om te kijken hoe zijn fans dit nu weer gaan proberen recht te praten. Hier volgen een paar van de meest extreme voorbeelden. Etnische registratie van iedereen inclusief vermelding Antilliaan (p. 11 van het PVV verkiezingsprogramma De agenda van hoop...

Read more »

Jan Dirk Snel slaagt er niet in om de PVV vrij te pleiten

Jan Dirk Snel vind dat de Universiteit van Tilburg zich schaadt door een 10 toe te kennen aan een scriptie die concludeert dat de PVV Fascistisch is. Ik heb deze scriptie gelezen. Zelf vind ik dat er minimaal een punt afgetrokken had moeten worden wegens taalfouten. De inhoud was degelijk onderbouwd, maar niet verrassend en te weinig kritisch naar het pamflet van Rob Riemen, De Eeuwige Terugkeer van het...

Read more »

De Weigerambtenaar en het Bruidspaar: Alternatieven voor het Huidige Beleid.

De Weigerambtenaar en het Bruidspaar: Alternatieven voor het Huidige Beleid.

Op 21 november verscheen er op Joop een artikel dat mij zeer irriteerde: Hulde aan de weigerambtenaar. Walt van der Linden begint zijn betoog met een heel kromme vergelijking. “Een ambtenaar moet een eigen afweging kunnen maken. Zeker zolang de uitvoering van het beleid niet in gevaar komt. Laat een ambtenaar een mens zijn en geen soldaat. Bevorder onafhankelijk denken.” Deze vergelijking maakt een karikatuur van zowel de soldaat...

Read more »

Mauro’s vrienden: “toekennen van verblijf aan Mauro enige optie”

ARGUMENTEN VAN MINISTER LEERS WEERLEGD : 1) AANWEZIGHEID BIOLOGISCHE MOEDER: Mauro heeft geen noemenswaardig contact met haar. Daarom heeft het NIDOS (jeugdzorg asielzoekers) na herhaalde pogingen besloten dat contact niet mogelijk is, daarna is geïnvesteerd in het verstevigen van de band met de pleegouders. 2) VERWIJT MAURO NIET TE HEBBEN VOORBEREID OP TERUGKEER: De Nederlandse overheid, het NIDOS, heeft de pleegouders gevraagd Mauro op te vangen. Mauro en het gezin...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories