Blog Archives

De moslimconcentratiekampen – Deel 1

De moslimconcentratiekampen – Deel 1

Het volgende is een kort fictoneel verhaal, gebaseerd op uitspraken door en voorstellen van de PVV, zodat wij vergelijken en niet vergeten. Wilders is minister-president van Nederland. Vele controversiële wetten zijn reeds doorgevoerd, zo ook de kopvoddentax en uiteraard het verbod op de islamitische geloofsbelijdenis. Als blijk van verzet tegen de onderdrukking van hun geloof en hun identiteit hebben 100.000 moslima’s, jong en oud, zich een hoofddoek aangemeten. Zij...

Read more »

Hoe radicaliserende individuen denken

Hoe radicaliserende individuen denken

Vorig week publiceerde collega Sofia van der Linde een zeer overtuigend stuk over de rassenwetten van de Partij voor de Vrijheid: De PVV wil rassenwetten invoeren. Wij hebben dit vaak besproken, en zij kwam mij te hulp bij een ingewikkelde discussie naar aanleiding van mijn eerdere stuk, “NSB- en Nazi-achtige retoriek van Wilders en de PVV” waarin meerdere mensen bij hoog en laag beweerden dat de PVV niet racistisch is. Collega...

Read more »

Filosofie en psychologie van idealisme

Filosofie en psychologie van idealisme

Het onderstaande is onderdeel van het hoofdstuk “Radicalisering op Individueel Niveau” van mijn  boek “Wilders Kampf” (waar ik nog steeds mee bezig ben). De onderhavige hypothese is gebaseerd op mijn diverse studies, persoonlijke ervaringen en jarenlange observaties.

Filosofie en psychologie van idealisme

Het onderstaande is onderdeel van het hoofdstuk “Radicalisering op Individueel Niveau” van mijn  boek “Wilders Kampf” (waar ik nog steeds mee bezig ben). De onderhavige hypothese is gebaseerd op mijn diverse studies, persoonlijke ervaringen en jarenlange observaties. Een idealist is niet per se een dromer; hij is iemand die een bepaald (voor hem positief) beeld heeft over bepaalde zaken. Ieder mens heeft idealen; het is een wezenlijke gedachte die...

Read more »

Psychopathologie van Wilders en aanhang, Stadium 1: De groep verzamelt

Psychopathologie van Wilders en aanhang, Stadium 1: De groep verzamelt

  Voor de Amerikaanse FBI’s “National Security Division’s Behavioral Analysis Program”, publiceerden agenten John R. Schafer en Joe Navarro in 2003 een identificatie- en observatierapport om de psychopathologie van haatgroepen nader te verklaren. Schafer en Navarro baseerden hun rapport, “The Seven-Stage Hate Model: The Psychopathology of Hate Groups”, op eigen ervaringen die zij op hadden gedaan tijdens observaties van en interviews met honderden skinheads.   Volgens Robert J. Sternberg...

Read more »

NSB- en Nazi-achtige retoriek van Wilders en de PVV

NSB- en Nazi-achtige retoriek van Wilders en de PVV

Inzake Nazi-antisemitisme zijn er tegenwoordig twee groepen die mij vreselijk storen. De eerste is de Christen-apologeet die voornamelijk beweert dat de Nazi’s eigenlijk een occulte sekte waren en vooral geen Christenen. De tweede is Geert Wilders en zijn meute luitenanten en volgers van de Partij voor de Vrijheid (PVV) die stellen dat de Nazi’s niks hadden tegen het Jodendom als religie, het zou ze uitsluitend gaan om de Joden...

Read more »

Wilders, het monster van Bolkestein

Wilders, het monster van Bolkestein

In het griezelverhaal, Het Monster van Frankenstein, van Mary Shelley, ontdekt Victor Frankenstein een manier om levenloos materiaal tot leven te brengen. Enthousiast werkt hij aan een schepsel dat zijn vriend en metgezel zou zijn. Terwijl hij materiaal van diverse lijken gebruikt streeft hij naar schoonheid. Hij is dan ook verschrikkelijk ontzet als het schepsel tot leven komt en verre van volmaakt blijkt te zijn. Hoewel het niet onvriendelijk is...

Read more »

Mijn aangifte tegen laster door PVV-fundamentalisten

Mijn aangifte tegen laster door PVV-fundamentalisten

PVV’ers grossieren in belediging, smaad en laster, en deinzen niet terug voor verbale intimidatie en internet-terrorisme. Je zal de woede van de vrijheidsstrijders van de Partij voor de Vrijheid maar op je hals halen! Om de schrijver William Congreve te parafraseren, “Heaven has no rage like love to hatred turned, Nor hell a fury like a freedomfighter scorned.” Mijn krapuul.nl collega-redacteur Rik Wessels beschrijft in een van zijn stukken de gefaseerde...

Read more »

De islamisering van Europa wordt feit… voor 8%… in 2030!

De islamisering van Europa wordt feit… voor 8%… in 2030!

De Tsunami van de Islamisering van Europa, het verworden van de regio tot Eurabia zoals Wilders zijn bejaarde vriendinnetje Bat Ye’or graag napraat, is een mythe. In dit artikel ga ik geen verhaaltje ophangen, de cijfers spreken voor zich; oordeelt u zelf. De wereldwijde moslimbevolking zal volgens de nieuwe bevolkingsprognoses van het Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life naar verwachting met ongeveer 35% toenemen in de komende 20...

Read more »

Wilders’ Kampf: Diepte-Analyse van zijn Nazi-achtige Haatretoriek en Methodiek

Wilders’ Kampf: Diepte-Analyse van zijn Nazi-achtige Haatretoriek en Methodiek

Wilders’ Fitna en Islamhaat is één-op-één te vergelijken met Hitler’s Der Ewige Jude en Jodenhaat Wanneer Geert Wilders spreekt over taqqiya van en door de Moslims krijgt hij stevige steun van haat-apologisten zoals Afshin Elian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden, die recentelijk een nietsverhullende artikel in de Elsevier publiceerde onder de retorische vraag “Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?”. Dit soort generaliserende verdachtmakingen...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories