Jan Dirk Snel slaagt er niet in om de PVV vrij te pleiten

Jan Dirk Snel vind dat de Universiteit van Tilburg zich schaadt door een 10 toe te kennen aan een scriptie die concludeert dat de PVV Fascistisch is. Ik heb deze scriptie gelezen. Zelf vind ik dat er minimaal een punt afgetrokken had moeten worden wegens taalfouten. De inhoud was degelijk onderbouwd, maar niet verrassend en te weinig kritisch naar het pamflet van Rob Riemen, De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme. De academische lat ligt dankzij alle bezuinigingen en de BaMa structuur blijkbaar niet meer zo hoog.  Ja, de conclusie is  inderdaad nog al een schot voor open doel. Niettemin een goed idee, om dit eens academisch te onderbouwen.  Hopelijk doen een paar masterstudenten en promovendi dit in de komende jaren wat grondiger over. Oh wacht, Jan Dirk Snel is het als historicus oneens met deze conclusie.

“Het grootste deel is op de PVV niet van toepassing: dat is helemaal geen massabeweging, de partij wil democratie en vrijheid in het algemeen behouden – maar wel enkele grondrechten aan moslims onthouden – en van verlossend geweld is al helemaal geen sprake. Bovekerk erkent dat laatste wel, maar meent dat Paxton geweld wel als belangrijk, maar niet als noodzakelijk kenmerk ziet.”

Aldus spreekt Jan Dirk Snel.  Wilders streeft ernaar om een massabeweging te leiden. De PVV is een volkspartij. Geert Wilders profileert zijn beweging niet voor niets met als “Voor Henk en Ingrid.” Deze partij heeft op dit moment ongeveer even veel kiezers heeft als de NSB op diens hoogtepunt in de jaren 30. De NSB definieerde zichzelf als Fascistisch.  Mussert beschouwde Mussolini en zijn beweging aanvankelijk als zijn grote voorbeeld. Bovendien is Fascisme een collectie ideologieën. Hoeveel leden zo’n club heeft, doet er dus niet toe. Het gaat om de inhoud van het gedachtegoed en de doelen die zo’n partij zich stelt.

Grondrechten zijn grondrechten, omdat de staat die niemand zo maar mag ontzeggen. Zodra je uitzonderingen maakt voor bepaalde groepen mensen, zijn het geen grondrechten meer. Zodra de mensenrechten en burgerrechten voor een groep worden afgeschaft, is niemand meer veilig.  Bovendien heeft de PVV het niet alleen maar op Moslims gemunt maar ook op Antillianen en op iedereen met meer dan een nationaliteit. Lees het PVV verkiezingsprogramma maar. Daarnaast is de PVV tegen de onafhankelijke rechter en voor het opsluiten van mensen zonder uitzicht op een proces. Henk en Ingrid zijn dan net zo goed vogelvrij als Ahmed en Fatima.

Wat betreft geweld. Wilders wil tientallen miljoenen Moslims uit Europa zetten terwijl er nog geen 17 miljoen in de EU wonen.  Het getuigt van verregaande naïviteit om te denken dat dit geen gewelddadig voornemen is.  Er bestaan geen vreedzame etnische zuiveringen. De rest van de wereld heeft ook niet de wil om zoveel mensen in korte tijd op te nemen. Grote hoeveelheden mensen “verhuizen” heeft historische precedenten. De Armeense genocide was in naam een gedwongen relocatie naar een Woestijngebied uit naam van nationale veiligheid.  Als mensen niet snel genoeg ergens anders heen kunnen dan loopt een gedwongen volksverhuizing uit op volkerenmoord. Jan Dirk Snel hoort dit als historicus te weten.

Daarnaast heeft Geert Wilders zich herhaaldelijk uitgesproken voor extreem politiegeweld in Nederland. Knieschoten voor relschoppers en het leger inzetten in probleemwijken zijn twee van zijn bekendste voorstellen. Inzet van straat commando’s in wijken buiten de korpsbeheerders om  staat in het verkiezingsprogramma. Hero Brinkman komt er openlijk voor uit dat hij het fijn vond als ME-er op mensen met een knuppel in te maaien. Geweldsverheerlijking en de politiestaat; daar is de PVV dol op. Dat is tevens een belangrijk kenmerk van Fascisme.

“Wie de PVV in termen van een fascistisch verleden beziet, miskent het hedendaagse karakter dat bij de communicatietechnologie en de gehechtheid aan de verzorgingsstaat hoort. Juist de moderne vrijheden en sociale verworvenheden wil men handhaven.”

Fascisten gebruikten ook de meest moderne technologie toen ze na WOI opkwamen; niet alleen kranten en pamfletten maar ook radio en film. Als de huidige sociale media toen hadden bestaan dan waren die ook ingezet. De PVV maakt ook gebruik van internet om ideeën uit te dragen en de aanhang komt op diverse online fora bijeen. Fascisme staat ook niet per definitie vijandig tegenover de verzorgingsstaat. Ik vraag mij af in welke historische periode Jan Dirk Snel zich zich heeft gespecialiseerd. Niet in de eerste helft van de 20e eeuw vermoed ik.

“Er is van alles mis met de PVV, maar dat kun je concreet en nauwkeurig benoemen. Een algemeen etiket dat volkomen misplaatst is, levert geen inzicht op en genereert juist eerder sympathie”

Dit roept de vraag welk etiket de lading dan wel dekt. Een partij die onze grondrechten wil afschaffen, die tegen een onafhankelijke rechters is, die voor mensen opsluiten zonder uitzicht op een proces is, die politiegeweld verheerlijkt, die zich uitspreekt voor etnische registratie en etnische zuivering. Fascisme is een nauwkeurig etiket gezien de ideeën en voorstellen van de PVV.  Niet elke stroming binnen het Fascisme is echter uit op etnische zuivering.  Als je een specifieker etiket wilt, dan kun je ook nog denken aan de Duitse variant die een hekel had aan de aanhangers van een andere Semitische godsdienst en diens afstammelingen. Deze versie wilde ook het liefst dat deze mensen vrijwillig uit Europa vertrokken. Helaas had de rest van de wereld niet zo’n zin om miljoenen vluchtelingen op te nemen.

Ik vind dit niet leuk om te schrijven. Ik zou liever willen dat het niet waar was. In tegenstelling tot Jan Dirk Snel ga ik echter niet de realiteit glashard ontkennen. Wilders is niet alleen maar een botte populist. Hij is er overduidelijk uit op om de Nederlandse Rechtstaat af te breken en te vervangen door een totalitaire politiestaat waar de gewone burger geen rechten heeft.

Bij de uitsmijter van Jan Dirk Snels opiniestuk kreeg ik een heel ongemakkelijk gevoel.

“De twee Tilburgse docenten, Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert, hebben met hun beoordeling niet alleen de student in een vervelend parket gebracht, maar ook hun eigen reputatie en die van hun universiteit geschaad – en de samenleving een slechte dienst bewezen.”

Die 10 vond ik niet terecht maar daar zal Bovekerk geen nadelen van ondervinden. Dat staat uitstekend op zijn CV. Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert hebben betoogd waarom deze scriptie een 10 verdiende. De samenleving krijgt het onderwijs waarvoor zij betaald. Dus behalve de briesende PVV aanhang zie ik het probleem voor Bovekerk niet zo.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share