PERSBERICHT: Burgemeester Venray roept Leers en alle Nederlandse gemeenten op recht Mauro te dienen

PERSBERICHT: Burgemeester van Venray is voornemens Minister Leers nogmaals te verzoeken om de negatieve beschikking op verblijfsaanvraag van Mauro Manuel te heroverwegen.

Venray 28-09-2011 – Burgemeester Gillissen van de gemeente Venray heeft onlangs besloten om minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel nogmaals schriftelijk te verzoeken om diens negatieve beschikking op de verblijfsaanvraag van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel uit Venray te heroverwegen.  Ook  zal de gemeente in een unieke actie een schriftelijk verzoek indienen bij alle andere gemeenten in Nederland om haar initiatief te ondersteunen.

De  voltallige raad heeft hiertoe dinsdagavond j.l. (27 september 2011) besloten naar aanleiding van een motie op initiatief van de lokale partij PP2, gesteund door nagenoeg alle fracties, waarin zij uiting gaven van hun gezamenlijke bezorgdheid omtrent Mauro. Zij stellen in de motie dat Mauro al sinds 2003 in een pleeggezin in de gemeente Venray woont en dat hij daar een sociaal leven heeft opgebouwd. Mauro is daarnaast de Portugese taal niet meer machtig. Bovendien heeft een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de coalitiepartijen CDA en VVD, inmiddels ook een oproep gedaan aan Minister Leers om in het geval van Mauro apart te handelen. Het besluit van minister Leers om Mauro binnen een maand uit te zetten heeft, volgens de indieners van de motie, tot de nodige onrust en verontwaardiging geleid; niet alleen in Venray maar in heel Nederland. Tijdens de raadsvergadering kwam het bericht binnen dat minister Leers  besloten heeft Mauro’s aanvraag te heroverwegen, echter “zonder ook maar een centimeter aan verwachtingen te willen wekken”. Deze toezegging was voor de indieners van de motie niet voldoende reden om tot intrekking ervan over te gaan. Na druk  telefonisch overleg door met name de CDA en VVD met Den Haag heeft de voltallige raad de motie aanvaard. Alleen de VVD-fractie van Venray besloot na uitvoerig overleg de motie toch niet te  ondertekenen.

Carla Brugman van PP2 zegt hierover: “Wij hebben de motie ingediend omdat Mauro’s mensenrechten in het geding zijn, en dat is een allesoverheersend belang. Mauro’s recht op verblijf wordt met oneigenlijke argumenten onderuitgehaald. Gesteld wordt bijvoorbeeld dat de pleegouders hem hadden moeten voorbereiden en Portugees hadden moeten laten leren. Je kunt een kind niet tegelijkertijd laten inburgeren en meedelen dat hij weer weg moet, dat trekt een kind, maar ook een pleegouder psychisch toch niet? Als gemeente Venray kunnen we met de hardheid van het besluit  van minister Leers niet leven. Hopelijk ondersteunen ook  andere gemeenten in Nederland ons initiatief, mensenrechten gaan ons allemaal aan.”

NOOT: Voor verdere informatie over PP2 (en contactgegevens) kunt u terecht op: www.pptwee.nl en bij Carla Brugman 06-24900455

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share