Mensenrechten onder logica van machtsverslaafden

Anita, de pleegmoeder van Mauro, slaakte vrijdagavond j.l. in  het tv programma van Vara Ombudsman de kreet : ”wij gaan door al moeten we er dood bij neervallen.”  Helaas bedoelt zij dit niet als beeldspraak. Van jarenlange angst om een kind te verliezen kun je echt wel doodgaan en zij weet dat.  Anita wist dit nog niet toen ze 9 jaar geleden door het NIDOS/IND gevraagd werd haar hart en huis open te stellen voor een kind uit Afrika dat geen thuis had. De hartelijkheid en liefde waarmee zij hem heeft opgevangen was voor haar en haar man vanzelfsprekend.  Dat aan het kind procedures vastzaten die vanaf dat moment haar eigen gezin, gezondheid en opvoeding onderuit zouden halen kon ze niet bevroeden. Haar zorg voor het kind zodat hij straks wel opgevoed en zelfstandig kan functioneren blijkt later haaks op het doel van de Nederlandse regering te staan.

Het duurt jaren voordat Anita en haar man begrijpen dat de overheid, die zij immers mee wilden helpen, een harde en meedogenloze tegenstander is van Mauro’s belangen als kind. Met voorbijgaan van zijn recht op gezinsleven, – ontstaan na de plaatsing in het gezin waardoor hij geïsoleerd is geraakt van zijn thuisland -, wil dezelfde overheid nu dat Mauro het land weer verlaat. Geen ouder echter stuurt een kind van amper 18 jaar duizenden kilometers ver weg zonder dat er opvang of zorg is. Zeker niet als het gaat om een kind dat na een eerder traumatische verlies in zijn kinderjaren met veel zorg is groot getrokken. Twee-derde van de kamer wil dat Mauro blijft, maar minister Leers legt deze wens terzijde.

Om toch zijn belangen te kunnen blijven dienen moet het pleeggezin het recht daartoe zien te behouden via interventie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Geen eenvoudige opgave voor het pleeggezin, maar Anita is gebonden aan de regels van haar hart – gedicteerd door de binding met een kind – en tijgert door, al kost het haar leven. Misschien dat ooit in de toekomst haar voorbeeld duidelijk zal maken dat recht in Nederland lang niet zo vanzelfsprekend is als gedacht wordt. Op dit moment zijn er echter nog teveel mensen die menen dat het hier gaat om een incident. Ergens zal de familie wel zelf iets fout hebben gedaan, ergens zal de overheid wel gelijk hebben. Was dat maar waar.

Achter het verhaal van de familie uit Venray gaan honderden verhalen schuil van mensen die in Nederland terecht een beroep doen om hun mensen- en burgerrechten en die niet krijgen.  Onze rechtstaat is geconfisqueerd door grote nationale, internationale, economische en politieke belangen. Bij de strijd om de macht gaat het er ook binnen onze regering zelf hard aan toe. Premier Mark Rutte legt het grensoverschrijdend gedrag van Geert Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen uit als “een incident”, maar weet natuurlijk wel beter. De plager is degene met de macht. Wat Geert Wilders met uitdagende blik laat zien is dat redelijkheid, normen en waarden er niets toe doen, hij demonstreert de logica van de macht en niets anders dan dat.  Onder deze logica en dreiging met blinde macht is het dat het kabinet Rutte buigend gedoogd en gezichtsverlies bagatelliseert. Het is vanwege de logica van macht om de macht, van machtsverslaving en machtsverslaafden, dat de Nederlandse bevolking zucht onder grensoverschrijdend beleid ten aanzien van economisch zwakkeren en hulpbehoevenden. Schendingen van normen, waarden en rechten worden onder rechtvaardiging van economische noodzaak of incident “daadkrachtig” doorgezet. In ruil voor  het inleveren van de vreugde over diversiteit van religie, kleding en ras krijgen we het  recht op beledigen terug.

De uitdaging ligt bij ons als burgers om uitingen van machtsverslaving serieus te nemen en onder controle te brengen van hen die mensenrechten respecteren en uitvoeren. Anita mag niet doodvallen van ellende op weg naar Straatsburg maar moet terug naar huis, naar haar gezin met Hans, Tjeerd en Mauro, het is gewoon hun aller recht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share