Regels zijn regels, Mauro!

Alsof het nog niet genoeg is dat hij afgelopen maandag via de media de beslissing tot zijn uitzetting moest vernemen, gisteren kreeg Mauro op het postkantoor de aangetekende ministeriële  brief van minister Leers van migratie en asiel niet mee.  Niet dat niet geheel Venray weet wie Mauro is en hem graag zou willen helpen maar, “Regels zijn Regels”; de postbeambte kan geen uitzondering maken. Mauro’s identiteitskaart is immers verlopen en gedurende de langdurige hoger beroepsprocedure niet verlengd. Dat gegeven had voortijdig opgemerkt moeten worden op het ministerie maar Mauro’s belang staat daar nou eenmaal niet echt voorop. Minister Leers is in hoger beroep gegaan tegen de positieve beslissing in 2007 van de Vreemdelingenrechter; hij bleek ook onvermurwbaar toen diverse Kamerleden hem vorige week vroegen om onder toepassing van zijn speciale discretionaire bevoegdheid  toch verblijfsrecht toe te kennen. Minister Leers passeert daarmee een verzoek van de meerderheid van de Tweede kamer, maar ook hier geldt “Regels zijn Regels”. Leers stelt: ‘Ik sta voor een streng, maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Inwilliging zou onrechtvaardig zijn tegenover andere minderjarige  jongeren die in COA’s verblijven.’  Defence for Children zegt verbijsterd te zijn over het besluit van minister Leers: `Als Mauro, opgegroeid in een pleeggezin, geen uitzondering is, wie dan wel. Met dit besluit schendt minister Leers Mauro´s recht op gezinsleven. Als er nog meer kinderen zoals Mauro opgegroeid zijn, dan hebben die inderdaad ook recht op verblijf ‘

Advocaat Marq Wijngaarden heeft gisteren de gang naar het Europese Hof ingezet om Mauro´s  kinderrecht te verdedigen. Niet kansloos, het Hof heeft de afgelopen weken tot twee keer toe minister Leers  terecht gewezen in diens voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen en uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen op straat te zetten. Een dezer dagen hebben Mauro en zijn pleegouders overleg met minister Leers. Pleegmoeder Anita; `Wij gaan vragen aan de minister of Mauro dan tenminste de procedure aan het Europese Hof in Nederland mag afwachten. ‘

Zie ook:

1. http://www.defenceforchildren.nl/

2. http://nu.pvda.nl/berichten/2011/09/Besluit-Leers-Mauro-vreselijk.html

3. http://www.sp.nl/justitie/nieuwsberichten/10300/110919-     uitzetting_limburgse_mauro_naar_angola_onrechtvaardig_en_onmenselijk.html

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share