“Welterusten meneer de President, slaap zacht”

Minister Leers gaat “daadkrachtig” over kinderrechten Mauro heen…

De afwijzing van de verblijfsvergunning van Mauro was al nieuws op Twitter voordat het pleeggezin zelf iets vernomen had van Gerd Leers, minister voor immigratie en asiel. Pleegmoeder Anita zei gistermiddag; “wij hebben het nieuws net uit de krant vernomen. We stuiteren alle kanten uit”. Minister Leers zegt dat hij “geen uitzondering kan maken voor Mauro, omdat hij dan de andere Angolezen in afwachting van verblijf ook een vergunning moet geven”. Hoezeer Leers vanmorgen voor de NOS camera ook probeert bewogen en betrokken te kijken bij het uitspreken van zijn meedogenloze boodschap, dit argument klopt niet.

Mauro is immers zelf  8 jaar geleden al door de Nederlandse staat tot uitzondering gemaakt. In Nederland verblijven nog een paar honderd Angolezen van de circa 7000 die in de loop van tijd allemaal terug gestuurd zijn. Het gaat  meestal om jonge mensen die vanwege oorlog en naoorlogse ellende in Angola naar Nederland zijn gekomen. Mauro  heeft nooit in een COA gezeten, maar is door de Nederlandse staat in een pleeggezin geplaatst.

Uit onderzoek blijkt dat Angolezen in COA’s contact met elkaar blijven houden en daardoor ook het contact met Angola in stand houden. Voor Mauro geldt dit niet. Hij is door plaatsing in het gezin het contact met zijn oorspronkelijke thuisland Angola en leeftijdsgenoten  geheel verloren. Minister Leers gebruikt het plausibel-lijkende gelijkheidsbeginsel om over de door de staat gecreëerde uitzonderingspositie en kinderrechten van Mauro heen te gaan. De Vreemdelingenrechter heeft immers al op goede juridische gronden in een eerdere fase  besloten dat Mauro recht op verblijf heeft.  Minister Leers  baseert zich verder op de veronderstelling dat Mauro in Angola bij zijn moeder terecht kan, zo niet dan kan hij naar een tehuis.

Ook deze argumenten kloppen niet met de realiteit: de moeder van Mauro heeft hem in het verleden weggestuurd en het contact met haar is minimaal. Er staat geen moeder of gezin voor hem klaar in Angola.  Zodra Mauro 18 jaar is, aanstaande november, kan hij ook in het tehuis niet terecht. In een poging om “daadkrachtig de instroom van migranten een halt toe te roepen” richt minister Leers zich op de uitzetting van een kind dat de afgelopen 8 jaar volledig afhankelijk is geworden van zijn Nederlandse pleeggezin en de Nederlandse overheid. De SP, Groenlinks, PvdA en Defenceforchildren zijn het niet eens met de beslissing van minister Leers en ondernemen actie. Advocaat Marq Wijngaarden laat weten dat hij naar het Europese Hof gaat. De grote vraag is nu of Mauro de procedure in Nederland mag afwachten. Pleegmoeder Anita;” Ik lees dat Leers wil dat Mauro uit zichzelf vertrekt zodat hij niet door de Dienst Terugkeer en Vertrek van zijn bed gelicht hoeft te worden. “Leuker kunnen we het niet maken” denk ik dan. Ik heb steeds het liedje in mijn hoofd van Boudewijn de Groot; “Welterusten meneer de President, slaap zacht”…

Bron 1: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/19/geen-verblijfsvergunning-voor-mauro-manuel.html

Bron 2: http://www.socsci.ru.nl/maw/cidin/bamaci/scriptiebestanden/741.pdf

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share