Vragen over politiek, links, rechts, politici en democratie

Bijdrage van een PL lezer

De begrippen “Links” en “Rechts” zijn al eeuwenoud en bestonden zelfs al tijdens de Franse Revolutie. Wie heeft die eigenlijk in het leven geroepen? Hoe zijn deze termen ontstaan? Wie het antwoord weet, mag het zeggen, want ik denk daar vaak over na. Is het nooit anders geweest of heeft een bepaald persoon dit veroorzaakt? Al eeuwenlang liggen beide groepen met elkaar in de clinch (op zijn zachts gezegd) en worden er zelfs oorlogen gevoerd vanuit deze zienswijzen.

Nu ben ik maar een simpele ziel, maar ooit moet er toch een begin zijn geweest.Waren het de religieuze leiders en Jezus? Zij hadden immers beiden aanhangers die lijnrecht tegenover elkaar stonden en waar men tot het uiterste ging: de dood. Mensen werden gedwongen een kant te kiezen, ongeacht of zij dat wilden of niet. Of je twijfelde aan je keuze, deed er niet toe, maar was dit wel de juiste manier? Degene met macht hadden het voor het zeggen en jij had je er maar naar te schikken. Of je nu gelooft dat Jezus ooit echt geleefd heeft of niet, dit symbolische verhaal vertelt blijft voor ons actueel. Zelfs ten tijden dat de Bijbel geschreven werd, stonden bepaalde groepen mensen al lijnrecht tegenover elkaar.

Ik begrijp dat dit een vrij vergezocht argument is maar geeft dit eigenlijk niet aan dat de “groten der Aarde” het vrijwel altijd voor het zeggen hebben? Dat zij bepalen hoe het gaat, ongeacht hoe het volk erover denkt? Het Volk kan diens stem wel geven, maar uiteindelijk beslissen zij alles voor ons. Of je het er nu mee eens bent of niet, de beslissingen die zij maken gaan van kracht en wij, het volk, reageren vervolgens verontwaardigd of juichen het toe en een klein deel heeft twijfel bij de genomen beslissing. Hoe je het echter ook wendt of keert, we kunnen er niets tegen beginnen.

Ja, dat kunnen we wel, zullen de lezers nu denken, want we zijn een stuk verder in de tijd en mogen stemmen op de politieke partij naar keuze. Net zoals we vroeger mochten stemmen of wij tegen de straf waren die wij de vijand hadden opgelegd of dat we ons schaarden achter degene die de “vijand” wilde zien hangen. Heeft dan werkelijk niemand door dat beide partijen ons bombarderen met dingen die wij willen horen? Een bepaalde ontevredenheid uitspreken die wij allemaal voelen, maar liever niet toegeven tot wij er op gewezen worden? Dingen die ons moeten overtuigen waarom een bepaalde machtshebber gelijk heeft en de andere niet? Wij roepen allemaal heel hard dat we nu keuzerecht hebben en dat de vroegere tijden heel ver weg zijn. Eigenlijk hebben de vroegere tijden aleen maar een moderner jasje gekregen en lijkt het er allemaal iets beschaafder aan toe te gaan. Wij kruisigen immers niet de leider van de politieke partij die verliest na de verkiezingen. Sterker nog, als een partij bemerkt dat het jasje verkleurd is of zelfs versleten, dan zijn zij ineens geneigd om de standpunten geheel aan te passen zodat ze alsnog de macht blijven behouden. Dat het volk dan roept dat zij zich niet aan het programma houden doet er dan niet toe. Zij willen immers zoveel mogelijk medestanders krijgen en verkopen desnoods hun ziel en gedachtegoed. Het Volk is dan ontevreden, maar de paar partijen die wel bij hun standpunten blijven, verliezen wekelijks stemmers in de opiniepeilingen. Zij voldoen immers niet aan de algehele grote stem en zijn te standvastig. Ook dat vindt men niet goed.

Nu ga ik nog een stapje verder. Hoe gaan deze politici te werk? Juist, ze hebben allemaal een partijprogramma met punten die elk mens wel aanspreekt, ze benadrukken immers allemaal punten van onvrede. Je zult vooral geen positief punt tegenkomen, ook al laten zij je denken van wel. Je vindt immers herkenning in de punten en dan doet het positief aan. Voor tegengestelde mensen zijn deze punten echter juist weer zeer negatief en zo gaan mensen met elkaar in gevecht. We worden namelijk elke dag gewezen op onze verschillen in mening en gebruiken soms zelf geweld (zowel verbaal als fysiek) om deze verschillen te benadrukken. Is dat werkelijk een eigen keuze, of worden wij massaal gehersenspoeld, juist omdat wij dagelijks geconfronteerd worden met het verschil van mening?

Wordt deze mening niet enorm groot gemaakt omdat er nu eenmaal zoveel van afhangt, namelijk welke van de twee, links of rechts, de keuzes mag maken voor ons land? En dan nu de daadwerkelijke vraag: wordt dit verschil daardoor niet nog groter en loopt het daardoor niet nog meer uit de hand, omdat hierdoor duidelijk twee groepen ontstaan die niet kunnen samenwerken? Want politici – zij die de keuzes maken over ons land en alles wat er bij komt kijken – kunnen dit al niet, dus waarom zouden wij nietige mensen dat wel kunnen?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share