Psychopathologie van Geert Wilders en PVV, stadium 5: de groep valt aan zonder wapens

Voor de Amerikaanse FBI’s “National Security Division’s Behavioral Analysis Program”, publiceerden agenten John R. Schafer en Joe Navarro in 2003 een identificatie- en observatierapport om de psychopathologie van haatgroepen nader te verklaren. Schafer en Navarro baseerden hun rapport, “The Seven-Stage Hate Model: The Psychopathology of Hate Groups”, op eigen ervaringen die zij op hadden gedaan tijdens observaties van en interviews met honderden skinheads.

Het Zeven-Stadium Haatmodel: De Psychopathologie van Haatgroepen is als volgt uiteengezet:

 1. Groep verzamelt;
 2. Groep definieert zichzelf;
 3. Groep kleineert doelwit;
 4. Groep bespot doelwit;
 5. Groep attaqueert doelwit zonder wapens;
 6. Groep attaqueert doelwit met wapens;
 7. Groep vernietigt doelwit.

De analyse van de eerstetweedederde en vierde stadia zijn eerder verschenen. Hieronder kunt u de analyse van stadium 5 lezen, aangepast en gemodelleerd op de Partij voor de Vrijheid (PVV).

Stadium 5: Groep attaqueert doelwit zonder wapens

Dit stadium is kritiek, omdat het verbaal-agressieve haters onderscheidt van fysiek-agressieve haters. In dit stadium worden haatgroepen aggresiever. Zij struinen hun territorium af  naar kwetsbare doelwitten. Geweld smelt haatgroepen samen en isoleert hen verder van de normale samenleving. Skinheads, bijna zonder uitzondering, vallen in groepen aan en richten zich op louter één individueel slachtoffer. Onderzoek heeft aangetoond dat vergeleken met niet vooroordeel-criminaliteit (nonbias crimes) er bij vooroordeel-criminaliteit twee keer zoveel kans is op verwondingen en vier keer zoveel kans dat het resulteert in ziekenhuis-opname.[1]

Behalve fysiek geweld wordt in stadium 5 het element van sensatiezucht (thrill seeking) geïntroduceerd. Twee deskundigen[1] concludeerden dat 60% van haat-overtreders sensatiezoekers waren. De adrenaline “high” bedwelmt de aanvallers. De initiële adrenaline opleving duurt enkele minuten, maar de effecten van adrenaline houden de lichaam in een staat van verhoogde alertheid voor een paar dagen. Elk opvolgende kwaadmakende gedachte of actie put uit rest-adrenaline en leidt tot een meer gewelddadige respons dan die het originele gebeurtenis veroorzaakte. Woede bouwt op woede. De adrenaline “high”, gecombineerd met haar, wordt een dodelijke combinatie. Hard-core skinheads houden zich op een niveau waar de geringste provocatie tot agressie leidt.   

Dit stadium speelt, mijns inziens, af op drie niveaus met de volgende slachtoffers:

 1. Aanvallen op personen
 2. Aanvallen op groepen/organisaties
 3. Aanvallen op de massa

Aanvallen op personen

Met de opkomst van de welbespraakte Pim Fortuyn kreeg het anti-Islamisme een ambassadeur van groot formaat. De volgers van Fortuyn waren, net als de volgers van Geert Wilders nu, tegenstanders van de multiculturele samenleving in het algemeen en van de Islam in het bijzonder.

Haters voelen zich vooral gesterkt in hun opvattingen wanneer er zich iets voor doet waar zij in geloven. Dit was ook het geval met de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika. Er waren voorvallen waarbij doodgewone medelanders (de uitgroep) in een Nederlandse wijk werden aangevallen,  lastiggevallen, of geterroriseerd door Nederlandse haters. Zo berichtte het NRC van 22 september 2001: [2]

Scheldpartijen, dreigbrieven, stenen door de ruiten van moskeeën – na de aanslagen in Amerika voelen moslims zich niet meer veilig in Nederland. Van zestien incidenten onderzoekt de politie of ze verband houden met de aanslagen in de VS.

Met andere woorden: binnen elf dagen na de aanslagen waren er in ieder geval zestien incidenten waarvan de politie het de moeite waard vond om een verband te onderzoeken.

Het NRC artikel beschrijft ook het incident waarbij de jongeTurkse  familie Boyukdipi werd geterroriseerd.

Mustafa Boyukdipi voelt zich niet meer veilig in zijn huis. Vorige week vloog in de nacht van vrijdag op zaterdag een steen door de ruit van zijn woning, in Hengelo. `Moslim dead’ en `moslim terrorists’ stond op de steen Ook waren er een Amerikaanse en een Turkse vlag op getekend.

Zijn vrouw en kinderen zijn nog steeds bang, zegt Boyukdipi, een 31-jarige Nederlander van Turkse komaf. Zelf zit de medewerker van een kabelfabriek nu overspannen in de Ziektewet. Zijn baas heeft gezegd dat hij maar even thuis moet blijven. ,,Dan hoef ik mijn vrouw niet alleen te laten”, zegt Boyukdipi. ,,De dag voordat die steen door de ruit ging is zij in haar gezicht gespuugd door iemand uit de buurt. Misschien omdat ze een hoofddoekje om heeft.”

Aanvallen op groepen/ organisaties

Voor Moslim/Islam-haters zijn de Islamitische gebedshuizen een bron van ergernis. Een moskee is voor hen een doorn in het oog, een bevestiging van islamisering van hun domein. Het is dan ook een doelwit van haat-uitingen. Na de moord op Theo van Gogh door een Moslim, kwam die haat dan ook opborrelen. Er werden aanslagen gepleegd om moskeeën en Islamitische scholen.  Op de links-politieke actie webzine Doorbrak.eu schrijft Gerrit de Wit.eu hierover in zijn stuk, Extreem-rechts roert zich na dood Van Gogh: [3]

Ook op het internet besteedt extreem-rechts aandacht aan de moord en de nasleep daarvan. Op het nazistische forum Stormfront Nederland en Vlaanderen worden de aanslagen op moskeeën en islamitische scholen toegejuicht. Een lid van de Nederlandse Volks Unie (NVU) schrijft daar: “Hulde voor de verdrijving van alle moslims! Koekje van eigen deeg zal ik maar zeggen”. Een andere deelnemer wil zelf ook wel wat doen: “Leuk bommetje, ik vraag me af wat het was en hoe je er een maakt. Want ik weet ook nog wel wat moskeetjes.”

Volgens een samensteller van anti-Islam aanslagen/haatmisdrijven worden in het tijdsbestek van vier maanden (direct na de moord op van Gogh, 2 november 2004, tot 13 maart 2005) “135 moskeeën en 29 islamitische scholen doelwit van bedreiging, bekladding, vernieling en brandstichting”. [4]

Maar de lijst van deze samensteller laat zien dat het daarna niet ophoudt:

 • 26 maart 2005 – Brandstichting Bedir-school Uden
 • 26 maart 2005 – Brandstichting moskee Oldenzaal
 • 15 juni 2005 – Brandstichting moskee Rotterdam
 • 10 juni 2006 – Brandstichting moskee Vlaardingen
 • 15 december 2006 – Brandstichting moskee Maastricht
 • 24 maart 2007 – Brandstichting moskee Huizen
 • 20 oktober 2007 – Brandstichting moskee Leeuwarden
 • 13 juli 2007 – Moskeeën Haarlem beklad met leuzen ‘fuck Allah’; ‘Allah moet dood’
 • 21 juli 2007 – Molotovcocktails moskee Haarlem
 • Wintermaanden 2007/08 – Bekladding, ingegooide ruiten, brandbommen, moskee Zeist
 • 19 maart 2008 – Molotovcocktail moskee Huizen
 • 14 februari 2009 – Steen door ruit tijdens ochtendgebed, moskee Drachten
 • 8 mei 2009 – Aanslag moskee Zoetermeer met brandbom
 • 27 juni 2009 – Turks verenigingsgebouw en moskee beklad met leuzen ‘Sieg Heil’ en ‘Geert Wilders’
 • 2 augustus 2009 – Varkenskop moskee Ede
 • 15 november 2009 – Molotovcocktail moskee Zoetermeer
 • 4 januari 2010 – Brand gesticht in moskee Arnhem
 • 18 maart 2010 – Moskee Groningen besmeurd met bloed, ingewanden, zwijnenkop 16 mei 2010 – Dood schaap opgehangen met ‘No mosk’
 • 3 juni 2010: Ridderkerkse moskee keer op keer beklad
 • 3 augustus 2010: Poging tot brandstichting moskee Arnhem
 • 19 augustus 2010: vrouwen bij moskee met bier bekogeld
 • 28 augustus 2010: Moskee in Zoetermeer beklad.
 • 27 september: brandstichting bij Groningse moskee
 • 10 oktober 2010: Moskee in Dordrecht beschoten

Deze lijst blijkt bij lange na niet volledig te zijn. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) organiseerde op 1 november 2010 een overleg met Minister Ivo Opstelten en de burgemeesters van Dordrecht en Groningen. Op hun website schrijven ze: [5]

Farid Azarkan, voorzitter van het SMN, bracht minister Opstelten de zorgen over die bij veel moskeegangers bestaan over de recente toename van het aantal brandstichtingen, bekladdingen en bedreigingen van Marokkaanse en andere moskeeën.

Hij wees erop dat het om meer gaat dan enkele incidenten. In de periode 2008-2009 ging het om 48 gevallen. In 2010 is er al in 11 gevallen geweld tegen moskeeën gebruikt. Het gaat hier om gevallen die bij de politie bekend en/of gemeld zijn. Het SMN vermoedt dat er sprake is van onderrapportage en het in werkelijkheid vaker voorkomt. Er lijkt sprake te zijn van een patroon dat mogelijkerwijs verband houdt met het anti-islam klimaat in Nederland.

Aanvallen op de massa

Deze aanvallen zijn vooralsnog niet voorgekomen in Nederland, maar dreigen wel te gebeuren als wij niet uitkijken. Ze zullen georganiseerd worden en richten op een zo groot mogelijk deel van de uitgroep.

Het verschil tussen Skinheads en de PVV is de politieke eensgezindheid van de laatsten, hun gedeelde haat jegens multiculturaliteit in het algemeen en Moslims in het bijzonder, en hun aanbidding van de onheilsprofeet, Wilders. Het absolutisme van de PVV (wijziging grondwet; schrappen art. 1; verbieden van koran; hoofddoekjesverbod; verbod op halal slachten; etc.) zet de deuren wijd open voor een escalatie waar het maatschappelijk debat met de harde hand (letterlijk) wordt bepaald door de pvv, en de pvv alleen. En zowaar de pvv een sterke leider heeft is Wilders’ wil dus wet.

In mijn korte verhaal, De Moslimconcentratiekampen, beschrijf ik een scenario, gebaseerd op uitspraken cq voorstellen van Wilders en de PVV, waar politieke radicalisme en racistische haat toe kan leiden als de PVV de macht krijgt of grijpt. De inleiding is als volgt:

Wilders is minister-president van Nederland. Vele controversiële wetten zijn reeds doorgevoerd, zo ook de kopvoddentax en uiteraard het verbod op de islamitische geloofsbelijdenis. Als blijk van verzet tegen de onderdrukking van hun geloof en hun identiteit hebben 100.000 moslima’s, jong en oud, zich een hoofddoek aangemeten. Zij willen de tax niet betalen, en de boetes ook niet. Het enige wat de staat nog rest als strafmaatregel is gevangenneming. Maar alle gevangenissen zijn overvol. Er is geen plaats meer voor verzet-moslima’s. Regering Wilders kwam met een briljant idee: kampen bouwen. Dit zijn gigantische kampen waar de moslima-populatie wordt geconcentreerd. Er zijn geen mannen in deze kampen, wel kinderen. De moslima’s zweren dat zij nooit zullen instemmen met de onderdrukkende regering Wilders. [6]

Dit scenario is er een van geordende chaos (zie de rest van het verhaal) waar de haatgroep PVV fysiek geweld kan gebruiken om de orde te handhaven, hetgeen gesanctioneerd wordt door de wetgevende macht. Verzet hiertegen zal vanzelfsprekend zijn en dit zal leiden tot gewapende aanvallen over en weer, stadium 6.

[1] Charles W. Turner en John F. Layton, “Verbal Imagery and Connotation as Memory Induced Mediators of Aggressive Behavior,” Journal of Personality and Social Psychology 33 (1976), paginas 755-763.

[2] http://archief.nrc.nl/index.php/2001/September/22/Overig/29/Kleine+terreur/check=Y

[3] http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11082f68.htm

[4] http://eindpunt.blogspot.com/2011/04/moslimhaat-in-nederland-moskee-weer.html

[5] http://www.smn.nl/nieuwsitem.php?id=211&PHPSESSID=bc08d64502bff9058e8b93aa373ac9cb

[6] http://poli2020.com/2011/04/21/de-moslimconcentratiekampen-%E2%80%93-deel-1/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share