Daily Archives: July 1, 2011

Proud to be a liberal non-liberal

Libertystatue1

In de politieke discussies die ik vaak voer wordt mij soms verweten dat ik niet liberaal ben, omdat ik op basis van al dan niet wetenschappelijke argumenten weinig ruimte laat voor andersdenkenden. Dat klopt: als ik heel eerlijk naar mezelf ben dan vind ik diep in mijn hart dat mijn goed onderbouwde argumenten de beste zijn, en dat ik daarom eigenlijk gewoon gelijk heb.  Terecht word ik dan vervolgens...

Read more »

Extreme measures: analyse internet censuur per land

Extreme measures: analyse internet censuur per land

Door Rik Wessels “They are not alone. According to data pulled from real-time analytics tool Trendrr, 245,000 tweets containing “Egypt” were sent between midnight and 1:30 p.m. today, January 28.” (bron: Mashable) Laatste weken –en dan met name laatste dagen– is mij herhaaldelijk gevraagd recente ontwikkelingen m.b.t. internet, social media en privacy te duiden (dit natuurlijk naar aanleiding van de prominente rol die álle media speelden –en nog spelen– in Egypte...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories