Monthly Archives: July 2011

Psychopathologie van Geert Wilders en PVV, stadium 5: de groep valt aan zonder wapens

Psychopathologie van Geert Wilders en PVV, stadium 5: de groep valt aan zonder wapens

Voor de Amerikaanse FBI’s “National Security Division’s Behavioral Analysis Program”, publiceerden agenten John R. Schafer en Joe Navarro in 2003 een identificatie- en observatierapport om de psychopathologie van haatgroepen nader te verklaren. Schafer en Navarro baseerden hun rapport, “The Seven-Stage Hate Model: The Psychopathology of Hate Groups”, op eigen ervaringen die zij op hadden gedaan tijdens observaties van en interviews met honderden skinheads. ...

Read more »

A rebuttal of Robert Spencer’s view on Islam’s desire to dominate the west

A rebuttal of Robert Spencer’s view on Islam’s desire to dominate the west

Let me state first and foremost that I do not believe the Qur’an is the word of God, I do not believe in Islam and I surely do not believe in the hadith. If I did, I would have been a Muslim. There are, however, 1.2 billion Muslims who believe in the Qur’an one way or another. This fact is reason enough for anti-Islamists to create some kind of...

Read more »

I, Me, Mine

I, Me, Mine

Na geruime tijd geen blog te hebben geschreven voelde ik de drang om mijn licht eens te laten schijnen op de recente ontwikkelingen aangaande de “financiële crisis” die thans Europa, en ook de V.S.A., teistert. U zal misschien hebben opgemerkt dat het begrip financiële crisis al heb gerelativeerd door het tussen “” te plaatsen. Dit komt omdat ik er van overtuigd ben dat er helemaal geen crisis ís.

Over de rijkdom van geld tegenover de rijkdom van het hart: mijn brief aan Josefientje

Over de rijkdom van geld tegenover de rijkdom van het hart: mijn brief aan Josefientje

Dit is mijn open brief aan Josefientje die in mijn ogen symbool staat voor alle anderen die door bezuinigingen van de regering in de knel komen met hun pgb, en dus met hun dagelijkse verzorging.  Alleen de Josefientjes zelf kunnen vertellen wat zij nodig hebben, en toch zijn zij de laatste partij waarnaar geluisterd wordt. Wij, de medestanders, moeten daarom hun spreekbuis zijn totdat de regering begrijpt dat zij,...

Read more »

You filthy anti-Semite: an analysis of Israel-criticism and Israeli apologist hypocrisy

You filthy anti-Semite: an analysis of Israel-criticism and Israeli apologist hypocrisy

This is an analysis of the loss of meaning of the term “anti-Semitism”, written in support of those who have been falsely accused of anti-Semitism. When criticizing Israel, one has to tread carefully in order to avoid being smeared with the most powerful weapon that Pro-Israel fanatics and apologists use to silence their critics: the accusation of anti-Semitism. If the Jewish people wish for the term “Anti-Semitism” to retain...

Read more »

Proud to be a liberal non-liberal

Libertystatue1

In de politieke discussies die ik vaak voer wordt mij soms verweten dat ik niet liberaal ben, omdat ik op basis van al dan niet wetenschappelijke argumenten weinig ruimte laat voor andersdenkenden. Dat klopt: als ik heel eerlijk naar mezelf ben dan vind ik diep in mijn hart dat mijn goed onderbouwde argumenten de beste zijn, en dat ik daarom eigenlijk gewoon gelijk heb.  Terecht word ik dan vervolgens...

Read more »

Extreme measures: analyse internet censuur per land

Extreme measures: analyse internet censuur per land

Door Rik Wessels “They are not alone. According to data pulled from real-time analytics tool Trendrr, 245,000 tweets containing “Egypt” were sent between midnight and 1:30 p.m. today, January 28.” (bron: Mashable) Laatste weken –en dan met name laatste dagen– is mij herhaaldelijk gevraagd recente ontwikkelingen m.b.t. internet, social media en privacy te duiden (dit natuurlijk naar aanleiding van de prominente rol die álle media speelden –en nog spelen– in Egypte...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories