Daily Archives: June 26, 2011

Geen Godwin, maar Willem

Geen Godwin, maar Willem

In het vaak verbeten debat over de  opkomst en mores van de PVV wordt door vriend en vijand vaak gretig gebruik gemaakt van vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog.  Met het ultieme kwaad als ideologisch opponent, gepersonaliseerd als archetype door de wel bekende kleinbesnorde schreeuwlelijk, kàn vriend en vijand immers niet anders dan jouw zijde kiezen. Zoals u weet ontdekte Mike Godwin deze regelmatigheid al in 1990, ver voor de opkomst...

Read more »

Mauro nog lang niet thuis: de Nederlandse staat geeft en neemt

Mauro nog lang niet thuis: de Nederlandse staat geeft en neemt

Op 2 november 2010, de laatst mogelijke dag, ging de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) uit naam van minister Leers via de landsadvocaat in hoger beroep tegen de afgifte van een verblijfsvergunning voor de (toen) 17-jarige Mauro. De zaak was toen al bekeken. De feestvreugde die was ontstaan nadat de meervoudige kamer te Amsterdam zich eerder had uitgesproken voor zijn verblijf in Nederland verstomde stilletjes aan.

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories