De wet van de self fulfilling prophecy

Door Rik Wessels

De Wet van de self fulfilling prophecy. Of: hoe iets waarheid wordt door het te geloven….

Ik heb het al eens eerder aangehaald in een commentaar dat ik plaatste (op krapuul) bij de stelling dat er sprake is van “Islamisering en radicalisering” van onze samenleving en wilde dit eens wat uitwerken.

De wet van de self fulfilling prophecy luidt, “If men define situations as real, they are real in their consequences.” Het werd geopperd door de socioloog W.I Thomas in zijn boek The Child in America: Behavior Problems and Programs (1928).

Hoe is dit nu van toepassing op de Islamofobie die we thans waarnemen? Wilders & co. Beweren dat Moslims in Nederland en elders radicaliseren en dat dit gevaar bezworen moet worden door deze groep mensen “buiten te sluiten”, te isoleren en anderszins tegen te werken. De wet van de SF prophecy gaat er van uit dat wanneer iemand een bepaald dogma aanhangt hij of zij daarvoor bewijs probeert te vinden. Met andere woorden : als je een bepaalde mening bent toegedaan zal je tot het uiterste gaan bevestiging voor die mening te vinden (economische cijfers, criminaliteitsstatistieken etc.) en je negeert alle gegevens die het tegendeel van je bewering aantonen. Je selecteert m.a.w. de gegevens op basis van in hoeverre ze overeenkomen met je mening of deze zelfs bewijzen. Alle andere gegevens negeer je of bagatelliseer je.

Doordat je zo te werk gaat en mensen over één kam scheert of zelfs vervolgt (in extreme regimes) gaan ze zich echter bedreigd voelen en zich alleen nog gewaardeerd voelen door mensen die hetzelfde ondervinden. Ze gaan, kortom, samenklitten en inderdaad radicaliseren. Dit hebben we in het verleden vaak genoeg gezien (denk bv. Aan de Black Panther movement in de VSA). Door het feit dat ze dit doen bevestigen ze echter weer de bewering die het heeft veroorzaakt en is de cirkel rond. Wilders kríjgt dus gelijk door zijn eigen beweringen:

1) hij roept dat Islam gevaar is en radicaliseert (of al extreem is)
2) Moslims voelen zich door deze uitspraken in hoek gedrukt en gaan samenklitten en zich isoleren van rest van samenleving.
3) doordat ze zich van samenleving isoleren is kans dat ze radicaliseren veel groter geworden.
4) ze bewijzen zo de stelling in punt 1

In dit verband dient te worden opgemerkt dat het omgekeerde ook telt : Jihadisten hangen ook een mening aan die ze ten koste van elke prijs bevestigd willen zien en creëren hun eigen Self fulfilling prophecy.

Wat kan je tegen het in werking treden van een Self fulfilling Prophecy doen? Heel simpel: je zorgt ervoor dat gegevens die de betreffende mening ontkrachten zeer duidelijk naar voren worden gebracht en je bewijst continue het ongelijk van die mening of stelling. Voorbeeld: Wilders spreekt over een “Tsunami” van Islamisering terwijl cijfers van CBS al jaren het tegengestelde aantonen. Ontkerkelijking bij Islamieten is groter dan bij Christenen (bron: CBS), en er is sprake van een “terugkeeroverschot” bij migranten. De énige manier om een self fulfilling prophecy te bestrijden is om niet in een discussie te treden met degenen die deze aanhangen maar om met keiharde bewijzen van het tegendeel te komen. Zulke meningen komen namelijk altijd voort uit een sociologisch vooroordeel:

“Waarneming van gedrag of persoonlijkheid van anderen wordt gekleurd door vooropgezette verwachtingen van dat gedrag, op grond van het uiterlijk, de sekse, de leeftijd, de sociale klasse, de etnische groep waartoe die ander behoort.” (bron: cultureelwoordenboek)

En dat kan je niet bestrijden met een redelijk debat. De heren en dames van de oppositie moeten derhalve constant het ongelijk van PVV bewijzen met harde cijfers. En ze moeten dit doen op een manier doen dat het electoraat het niet kan negeren.

Dit stuk verscheen op 18 januari op de blog van Rik Wessels en krapuul.nl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share