Dat u het even weet: de PVV zal Jip-en-Janneketaal officieel invoeren

Veel mensen (o.a. ondergetekende) hadden de PVV al door: PVV-politici gebruiken Jip-en-Janneketaal om Henk en Ingrid beter te informeren over complexe zaken. Aan de andere kant, de paternalistische (vaak denigrerende) wijze waarop deze populisten spreken is een doorn in het oog van de doorsnee-kiezer. Zo berichtte de Volkskrant recentelijk over een UvA onderzoek door communicatiewetenschapper Linda Bos:

Heldere taal, de kiezer direct aanspreken: hoewel steeds meer politici het doen, blijkt te veel populaire Jip en Janneke-taal juist averechts te werken. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. [1]

Zo niet bij de PVV kiezers, die vinden het wel best om als 5-jarigen (belerend) aangesproken te worden. En wat blijkt nu bovendien? Het is zelfs een strategisch plan van de PVV om Jip-en-Janneketaal ook officieel in te voeren. Roland van Vliet is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Als voormalig bedrijfsfiscalist is van Vliet de aangewezen persoon bij de PVV voor financieel toezicht, energie en innovatiebeleid. Hij is bovendien de belastingwoordvoerder van de PVV. Hij vindt de fiscale wetsbepalingen te ingewikkeld voor Henk en Ingrid.

Op de site van de PVV staat een kopie van een artikel “Een toekomstgerichte fiscale regelgeving? Ook de PVV denkt mee” dat door Van Vliet is geschreven voor het oud&nieuw nummer van Vakstudie Nieuws 2010/2011. Hierin valt te lezen dat hij voor Jip-en-Janneketaal is als het gaat om fiscale wetsbepalingen. Henk en Ingrid moeten namelijk wel kunnen begrijpen waar het allemaal om gaat.

Mijn eerste opdracht aan de staatssecretaris zou dan ook zijn: herschrijf díe fiscale wetsbepalingen, die onleesbaar zijn geworden, in jip en janneke taal. Overigens zal ik mij t.b.v. de startnota sterk maken voor het schrappen van zoveel mogelijk uitzonderingen, die door allerlei kleine lobbygroepen worden bedongen.[2]

Ook Marcial Hernandez, een ander PVV Tweede Kamerlid, wilde in het recente verleden alleen in Jip-en-Janneketaal worden geinformeerd:

De minister heeft gesteld dat het huidige financiële kader taakstellend is. Daar is de PVV blij mee. Waar wij minder blij mee zijn, is dat het project alleen binnen deze financiële kaders gerealiseerd kan worden door het schrappen van functionaliteiten in kernel 2. Ik hoor graag in jip-en-janneketaal welke functionaliteiten het betreft en welke gevolgen het wegvallen hiervan heeft. [3]

Wellicht volgt er binnenkort een oproep van Machiel de Graaf, senator namens de PVV (en beruchte medicijnman), om de medische regelgeving ook in Jip-en-Janneketaal te schrijven. De verdomming van de Nederlanders is met dit kabinet al begonnen (met bezuinigingen en hervorming educatiesysteem), maar het lijkt er op dat als de fascisten van de PVV nog meer invloed krijgen Standaardnederlands (voorheen Algemeen Beschaafd Nederlands) op zijn tijd ook zal worden afgeschaft om plaats te maken voor Jip-en-Janneketaal. Hoezo cultuurbarbarisme?

[1] Jip en Janneke ergeren de kiezers juist, Maarten Keulemans, De Volkskrant, 10 juni 2011

[2] Een toekomstgerichte fiscale regelgeving? Ook de PVV denkt mee, mr. R.A. van Vliet, Vakstudie Nieuws 2010/2011

[3] Spreektekst AO voortgangsrapport SPEER, Marcial Hernandez, 9 februari 2011

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share