Ons liberaal erfgoed is ingeruild voor machtspolitiek – Gehandicapten in Nederland betalen driedubbel de crisis

Ik sliep slecht vannacht. Een nachtmerrie. Een droom als Italiaanse klucht. Dat had een reden. Minister Donner opereerde afgelopen woensdag op het VNG-congres als de Nederlandse variant op buldozer Berlusconi en Mark Rutte gisteravond als jokkenbrok en verwend kind Pinokkio.

De stapeling van sociale maatregelen om de crisis af te wenden wordt door het kabinet met ongekende hardheid op de zwakkeren in de maatschappij afgewenteld. Mensen die met moeite een baan vinden door hun handicap en al zijn gestigmatiseerd raken al hun liberale verworvenheden kwijt en mogen van dit kabinet geen regie meer voeren over hun eigen leven, werk en zorg. Ze worden verbannen naar de bossen van het land. Verbannen naar moloche geldverslindende instituten die over hun houdbaarheidsdatum heen zijn.

Alle liberale kroonjuwelen, van PGB tot passend onderwijs worden opgeheven of uitgekleed tot een ‘showcase’ van hoe het niet moet. De neus van Rutte wordt elk kamerdebat langer en langer. Voorbeeld: Een half jaar geleden was Rutte nog trots op ‘zijn PGB’ (een persoonsgebonden budget voor het inkopen van eigen zorg). Een perfect instrument en bedacht door VVD-prominent Erica Terpstra. Hij roemde dit in het televisieprogramma Netwerk als onaantastbaar onderdeel van onze beschaving. Nu smijt hij het dit bij het grof vuil, samen met alle gehandicapten in ons land. Enkel omdat hij er met zijn gedoogpartners anders niet uitkomt.

Berekeningen van belangenvereniging Per Saldo wijzen uit dat de beoogde bezuiniging door het grotendeels opheffen van de PGB juist de kosten met 25% opdrijft. Dus geen miljard besparing door de bezuinigingsmaatregelen, maar meerkosten van 650 miljoen. Logisch, want instituten zijn door hun bureaucratie en ‘overhead’ vele malen duurder dan de door gehandicapte PGB-budgethouders ingehuurde, goedkopere en flexibelere werkkrachten. Liberale parels als succesvolle woon- en werkprojecten worden zonder PGB binnen ‘no-time’ de nek omgedraaid.

Rutte heeft wel een oplossing. De gemeente kunnen de PGB toch gewoon uitvoeren via de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). Donner dreef woensdag op het VNG-congres op Berlusconiaanse wijze zijn zin door. Geen bestuursakkoord met de gemeenten zonder harde sociale maatregelen rondom onder meer de Sociale werkplaatsen. Ook over de uitvoering van de PGB  door de gemeenten is nog geen akkoord. De gemeenten kunnen zich niet vinden in het de bezuinigingsvoorstellen en willen niet de verantwoordelijkheid. ‘De Nederlandse gemeenten zitten niet te wachten op het uitvoeren van PGB-achtige zaken, ‘zegt Frans van der Pas van Per Saldo. Ze willen geen uitvoeringsorganisatie zijn voor een bezuinigingsproject van de Rijksoverheid. Ze hebben daar de mensen en de middelen niet voor. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis voeren de Nederlandse gemeenten niet dit deel van het akkoord uit. Dat is betekenisvol en biedt hoop voor de zwaksten in ons land.

Het liefst zou ik beide bewindslieden verbannen naar het land met de vorm van de militaire laars. Het gedoogkabinet van VVD, CDA en PVV, dat vrijheid en barmhartigheid in hun vaandel draagt, is verworden tot een Europees schertskabinet.

Dit stuk is geschreven door Politeia Libertas redacteur Marcel Kolder. Hij is te vinden op twitter: @Kanteldenker

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share