De intolerante SGP: Nederlands eigen Poldertaliban

Op 17 maart 2009, nog voordat hij namens de Staatkundig Gereformeerde Partij fractievoorzitter werd, nam Kees van der Staaij deel aan een blijkbaar interessant debat. De titel en het thema was, De intolerante Calvijn. Van der Staaij vond het maar een achterbaks gedoe: de 16de-eeuwse Johannes Calvijn de maat nemen op basis van 21ste-eeuwse principes! De volgende dag schreef hij hierover op zijn blog:[1]

Zelf heb ik beklemtoond, dat we Calvijn wel anachronistisch de tolerantiemaat kunnen nemen, maar vandaag de dag zich veel meer de vraag opdringt welke tolerantie er voor het gedachtengoed van Calvijn te vinden is. Er is een groeiende intolerantie voor alles wat niet spoort met de hedendaagse seculiere tolerantiemaat.

Van der Staaij tovert dus met woorden om te mogen concluderen dat de 21ste tolerantiemaat wel heel erg hypocriet is. Vervolgens ontvlamt hij in een kort maar giftig betoog, dat getuigt van juist die Calvijnse intolerantie die hij zojuist probeerde goed te praten. Hij vervolgt:

Wee je gebeente als je je niet onverkort  houdt aan de drie-eenheid van een strikte scheiding van geloof en staat, een volstrekt gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en een rigide gelijkstelling van homo’s en heteroseksuelen. Iedereen, die ervan verdacht wordt aan deze drie heiligverklaarde beginselen te morrelen, krijgt te maken met eigentijdse libertijnse ‘heksenjachten en brandstapels’.

Deze man voelt zich (en zijn fundamentalistische mede-Christenen) geslachtofferd op het altaar der tolerantie, een duivelse hobby waar alle mensen (zoals homo’s en vrouwen) als gelijken worden behandeld. Van der Staaij en zijn mede-christenfundi’s, oftewel poldertaliban, zijn de arme zielen die door de sinistere seculieren worden vervolgd voor hun afwijkende visie, zelfs op de spreekwoordelijke brandstapels worden gegooid door de ongelovige, tolerante honden.

Dat de SGP geen realiteitszin heeft is allang duidelijk voor de meeste Nederlanders. Maar toch is de SGP de enige vooroorlogse partij die nog in de oorspronkelijke vorm bestaat en nu, anno 2011, een erg belangrijke rol gaat spelen in de Nederlandse politiek vanwege hun sleutelrol in de Eerste Kamer (de Senaat). In de ogen van de SGP is iedereen die geen Christen is (bij voorkeur van hun gereformeerde stroming) aanmaakhout voor het hellevuur, laat staan dat ze als volwaardig burger worden gezien. Het is dezelfde SGP voor wie de apartheid in Zuid-Afrika een kwestie was die bij de gratie Gods was onstaan, dus men ondersteunde het apartheidsbewind in Zuid-Afrika en verdedigde het barbaarse regime.

Maar de SGP bestond dus ook al ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad, het Calvijnse antisemitisme dat er bij de gelovigen in zat gebakken kwam goed uit toen de broederlijke bezetter van hetzelfde allooi bleek. Sterker nog, de oprichter van de SGP, theoloog en predikant Gerrit Hendrik Kersten, heulde met de Nazi’s in een of andere vorm. Dat werd hem erg kwalijk genomen door de Nederlanders, hetgeen betekende dat hij na de Tweede Wereldoorlog niet meer welkom was in de Tweede Kamer. Ik durf te beweren dat als Kersten niet zo invloedrijk was geweest bij de christenfundi’s, dat hij dan aan een van de hoogste bomen van Nederland was opgehangen vanwege zijn landverraderij.

Kersten had zijn antisemitische gevoelens niet van een vreemde; het was er bij hem met de paplepel ingegoten. In zijn boek Holy Hatred beschrijft de gerenommeerde historicus, professor Robert Michael, wat Calvijn vond van de Joden.

John Calvin, who had rejected the use of force to convert Jews in his early writing, believed that they were collectively guilty of deicide. Calling them “profane dogs,” Jews in Calvin’s mind were the worst of people: ignorant, greedy, impious, ungrateful, rebellious, and criminal. He felt that “the Jews stupidly devour all the riches of the earth with their unrestrained cupidity.” Like other Christian theologians, Calvin considered the Jews as model evildoers. In studying their behavior and fate, Christians could understand the penalties for disobeying God. [2]

Het hoe en wat van antisemitisme onder de gelovigen (onder andere de beschuldiging van deicide) kunt u nalezen in een eerder stuk van mijn hand, De schijnheiligheid van de niet-bestaande Joods-Christelijke traditie. Overigens is de Bijbel waaruit de SGP haar inspiratie put volgens een andere professor, Robert Jenkins, veel gewelddadiger dan de Koran. In een verslag over zijn aankomend boek wordt hij geciteerd:

“Much to my surprise, the Islamic scriptures in the Quran were actually far less bloody and less violent than those in the Bible,” Jenkins says…

“By the standards of the time, which is the 7th century A.D., the laws of war that are laid down by the Quran are actually reasonably humane,” he says. “Then we turn to the Bible, and we actually find something that is for many people a real surprise. There is a specific kind of warfare laid down in the Bible which we can only call genocide.” [3]

Lees het verslag van zijn bevindingen en trek uw conclusies maar. De SGP, zoals kort beschreven in dit stuk, is Nederlands eigen poldertaliban die nu een machtspositie opeist in de politiek, maar in veel opzichten gekker is dan de gekste sharia-imam zich kan indenken. Geert Wilders, met zijn feministische Ingrids en homofiele powervoters, zal aan de poldertaliban een harde dobber hebben. Ook is het absurd dat de meest foute regering in de na-oorlogse Nederlandse politiek nu niet door één maar twee foute partijen wordt gedoogd. In het Engels noemen ze het “strange bedfellows!”, en dat is nog zeer diplomatiek uitgedrukt.

—————————————————————————————————————————————

[1]  Kees van der Staaij, Intolerante Calvijn, 18 maart 2009, Blog, SGP.nl

[2] Holy Hatred, Robert Michael, Holy Hatred, 2006, Palgrave Macmillan, New York, (NY), VS, pagina 106-107.

[3] Barbara Bradley Hagerty, Is The Bible More Violent Than the Quran?, 18 maart 2010, npr.org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share