Waarom Ehsan Jami niet in de Kamer zit voor de PVV

May 3, 2011
By

Ehsan Jami is naar Nederland gekomen als kind in 1996. Zijn ouders zijn politieke vluchtelingen. Dat betekent dat hij geen afstand kan doen van zijn Iraans Staatsburgerschap. Afstand nemen van de Iraanse Nationaliteit wordt door de Nederlandse overheid omschreven als vrijwelonmogelijk. Onverrassend genoeg, zit Ehsan Jami niet in de Tweede Kamer voor de PVV. Volgens het PVV-programma zouden mensen met een dubbele nationaliteit immers geen passief kiesrecht moeten hebben.

Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken.
(p.19 De agenda van hoop en optimisme, Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015)

Ehsan Jami is te vergelijken met een vrouw die als adviseur voor de SGP werkt. De SGP is van mening dat de vrouw een dienende rol past en dus geen politieke macht moet uitoefenen. De PVV heeft soortgelijke opvattingen over mensen die buiten hun schuld geen afstand kunnen doen van niet-Nederlandse nationaliteit. Ehsan Jami werkt willens en wetens voor een organisatie die er naar streeft om mensen met zijn achtergrond te weren uit de politiek. Als het aan de PVV ligt, mogen er eveneens geen mensen zoals hij meer in Nederland komen wonen. Iran heeft een Moslim meerderheid dus wat de PVV betreft zijn Iraniërs niet welkom in Nederland ook niet als ze ex-Moslim zijn of zelfs nooit Moslim zijn geweest. Als het dus aan de PVV had geleden dan had de familie Jami nooit naar Nederland kunnen vluchten.

Volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen.
(p.15 De agenda van hoop en optimisme, Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015)

Ehsan Jami heeft niet voor zijn Iraanse staatsburgerschap gekozen, maar hij kiest er wel bewust voor om voor de PVV te werken. Als je voor een partij werkt, dan dien je minimaal het partijprogramma te hebben gelezen. Hij en iedere andere Wilders-aanhanger moet dus niet moeilijk doen als hij op de inhoud van dit partijprogramma wordt aangesproken.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share

Tags: , ,

Leave a Reply

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories