Sommige kiezers zijn gelijker dan anderen

Kritiek op de PVV komt je vaak op de beschuldiging te staan, dat je de 1,5 miljoen mensen die op deze partij hebben gestemd niet respecteert. Dat argument hoor ik echter niet als het om andere kiezers gaat. De miljoenen mensen die niet op de PVV hebben gestemd zijn blijkbaar minder belangrijk.

Laat ik er een aantal groepen uitlichten

Vrouwen 
Vrouwen maken 51% uit van onze bevolking. Dat is een kleine democratische meerderheid. De coalitie schoffeert miljoenen vrouwen die geen SGP hebben gestemd door de SGP ter wille te zijn. De SGP vindt dat vrouwen zich niet verkiesbaar mogen stellen en ook niet op hoge posten benoemd moeten worden. De SGP krijgt dankzij CDA en VVD nog altijd subsidie terwijl dit in gaat tegen het VN-vrouwenverdrag dat Nederland in 1991 dus 20 jaar geleden heeft ondertekend. Het CDA zat toen in de regering. Nederland had toen uitzonderingen kunnen maken voor organisaties op religieuze grondslag, maar heeft dit toen niet gedaan. De Raad van State en de Hoge raad hebben kort geleden wederom de regering er op gewezen dat zij het verdrag hoort na te leven. Minister Donner heeft dit naast zich neergelegd omdat hij de uitspraak van het Europees hof wil afwachten. Dit is een schokkend gebrek aan respect voor het hoogste Nederlandse Rechtscollege.

Joden & Moslims 
Er wonen in dit land rond de één miljoen mensen met een moslimachtergrond. Het aantal Joden wordt geschat tussen de 41.000 en 45.000. Niet al deze mensen zijn even serieus met hun religieuze wortels bezig. Niettemin stelt het overgrote merendeel het wel op prijs om vlees te kunnen kopen en consumeren dat volgens de regels van hun religie geslacht is. De partijen die het verbod onverdoofdKosjer en Halal slachten steunen, hebben geen respect voor de gevoelens van deze miljoen kiezers. Daarnaast voelen veel Moslims zich gekwetst door het feit dat CDA en VVD samenwerken met de PVV die vindt dat Moslims niet in Nederland en de EU horen.

Progressieve kiezers
PVV politici en hun aanhang schelden met enige regelmaat op progressieve politici en opiniemakers. Mensen die opkomen voor de gelijke rechten van iedere burger ongeacht religie of etnische afkomst worden beschuldigd van dhimmischap (onderworpenheid aan de Islam), landverraad, anti-semitisme en verraad aan de Westerse cultuur. Alsof mensenrechten geen onderdeel van de Westerse cultuur zijn. De miljoenen mensen die op PvdA, GroenLinks en SP hebben gestemd worden hier mee intens geschoffeerd.

Als ik deze drie groepen bij elkaar optel (en de overlap wegstreep) dan kom ik uit op meer dan twee derde meerderheid van de Nederlandse bevolking. Waarom zijn de gevoelens van een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking minder bijzonder dan die van 1,5 miljoen PVV-stemmers? Het is absurd om PVV-stemmers allerlei privileges te geven zeker aangezien ongeveer 800.0000 tot een miljoen van die kiezers gewoon zwevende kiezers zijn die in het verleden op partijen als de VVD, CDA, D66, PvdA en SP hebben gestemd. Toen ze wat anders stemden, mochten we die partijen ook gewoon bekritiseren.

De PVV-kiezer verdient niet meer respect dan andere kiezers. Deze kiezer en deze partij verdienen net zo goed kritiek als iedere andere kiezer en partij.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share