Amsterdamse Joden & Marokkanen voelen zich in de steek gelaten door Job Cohen

Vandaag 27 April publiceerde het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam een open brief gericht aan Job Cohen, fractievoorzitter en partijleider van de PvdA. Het Netwerk is teleurgesteld aan de steun van de PvdA voor het verbod op onverdoofd Kosjer en Halal slachten

Enkele maanden geleden deed u enige uitspraken ten behoeve van de Islamitische gemeenschap in ons land. U wees politieke opponenten van uw partij op het gevaar van het ´apart zetten´ van groeperingen binnen onze samenleving. U citeerde woorden van uw moeder waarin zij ooit verwees naar momenten in onze geschiedenis waarin bevolkingsgroepen ´apart´werden gezet. U verwoordde gevoelens van eenzaamheid, isolement en angst uit die periode die dat ´apart zetten´ opriepen.

Door de steun van uw partij aan een verbod op het ritueel slachten is het nu ook de PvdA onder uw leiderschap die mee zou kunnen werken aan het ´apart zetten´ van onze gemeenschappen. Moslims en Joden worden immers door de tegenstanders van het ritueel slachten afgeschilderd als mensen die zich schuldig maken aan een ´barbaars en middeleeuws omgaan´ met dierenwelzijn. Een gedrag dat binnen een ´beschaafde´ samenleving niet kan worden getolereerd. Het beeld dat op dit moment over ons wordt geschetst doet ons in dit opzicht het ergste vrezen.

Ik ben heel benieuwd wat Job Cohen hierop te zeggen heeft. Ik vind dat de PvdA zich hoort te schamen voor het steunen van dit schijnheilige wetsvoorstel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share