Daily Archives: April 13, 2011

Wilders doet net alsof hij niks van internationaal privaatrecht snapt

Wilders doet net alsof hij niks van internationaal privaatrecht snapt

Op 11 april 2011 zocht Geert Wilders weer eens de publiciteit door te beweren dat Nederlandse rechters te vaak Islamitisch recht toepassen. Hij beweerde geschokt te zijn. Zijn partij zou onderzoek hebben gedaan naar dit verschijnsel. Als Wilders zegt dat zijn partij onderzoek heeft gedaan, dan mag je verwachten dat hij en zijn ondergeschikten allereerst naar de relevante wet- en regelgeving hebben gekeken. Rechters kunnen alleen buitenlands recht toepassen in een...

Read more »

Raadsheer Tom Schalken geeft Hans Jansen een onterecht compliment

Raadsheer Tom Schalken geeft Hans Jansen een onterecht compliment

Hans Jansen heeft onder ede verklaard dat Raadsheer Tom Schalken had gezegd het vreemd te vinden dat Janssen ‘als intellectueel zich inlaat met zo’n mannetje’. Het mannetje in kwestie was Geert Wilders. Ik ben ook geschokt als Tom Schalken dit inderdaad gezegd heeft. Hans Jansen verdient het niet om intellectueel genoemd te worden. Hij verdedigt onder andere de Eurabia samenzweringstheorie van Bat Ye’or. ...

Read more »

PVV doet weer eens ideeën op bij de SP

PVV doet weer eens ideeën op bij de SP

Groot nieuws in de Telegraaf de PVV is ook tegen de OV-chipkaart om vrijwel exact dezelfde redenen als de SP. Dat laatste meldt de Telegraaf uiteraard niet. De SP heeft kritiek geuit tegen die kaart vanaf het moment dat de eerste problemen zich voordeden.

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories