Rutte draaikont over recht op zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw

Rutte stelde op 16 februari in het EO-programma Moraalridders dat hij open stond voor een discussie over het verlagen van de abortustermijn van 24 weken naar 22 weken.

Naar aanleiding van deze uitspraken vroegen D66, GroenLinks en PvdA om een spoeddebat. De VVD zorgde ervoor dat dit debat na de verkiezingen plaats vindt. Vervolgens zei Rutte dat het kabinet zelf geen plannen gaat indienen om de abortustermijn te verkorten. Rutte heeft echter niet beloofd om tegen te stemmen als een andere partij een dergelijk voorstel zou indienen.

Groen Links Kamerlid Linda Voortman had het volgende commentaar: “Toen Rutte nog in de oppositie zat, was hij een groot voorvechter van de zelfbeschikking van vrouwen. Hij verweet toen de PvdA en het CDA mee te buigen met de ChristenUnie, nu haalt zijn kabinet die ChristenUnie rechts in.”

Jolande Sap denkt dat de VVD probeert steun te krijgen van CU en SGP. Als CDA, VVD en PVV geen meerderheid behalen in de Eerste kamer dan is er nog meer gedoogsteun nodig.

Voor het regeringspluche wil de VVD dus gewoon concessies doen aan Christelijke Fundamentalisten. Macht is overduidelijk belangrijker voor Rutte dan het recht op zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share