Daily Archives: February 14, 2011

Kabinet Rutte I rommelt wat aan met gelijkberechtiging homoseksuelen

Het COC heeft minister Leers er op gewezen dat homoseksuelen vrijwel geen partner meer uit het buitenland kunnen laten overkomen. Volgens het regeerakkoord mag gezinsvorming alleen nog maar als er al een huwelijk of partnerschap is gesloten. Homoseksuelen kunnen echter in het merendeel van alle landen op deze wereld  geen huwelijk of partnerschap aan gaan. Minister Leers wil dit gaan oplossen door voor homoseksuelen een uitzondering te maken. Als Leers...

Read more »

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

In het PVV verkiezingsprogramma staat de volgende zin: Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’. (p. 11) Daar blijft het bij. Er wordt niet verder toegelicht welke etnische groepen de PVV nog meer wil onderscheiden en hoe zij die groepen wil definiëren. Dat is echter wel nodig als je een dergelijke registratie wilt opzetten. Als je iemand wilt aanduiden als Antilliaan dan moet je aangeven op basis waarvan. Antillianen hebben in...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories