Sharia in Nederland

Met enige regelmaat melden zich op deze site* reageerders die beweren dat de Sharia in Nederland oprukt. Helaas blijft het doorgaans bij oncontroleerbare beweringen. Zelf zie ik geen enkele indicatie dat de Nederlandse samenleving wordt hervormd naar een Islamistische staat zoals Iran of  Saudi-Arabië. Er zijn in Nederland weliswaar diverse islamitische bewegingen actief, maar geen van deze groepen heeft directe politieke macht. Er is niet een gemeente of zelfs maar een stadsdeel waar een islamitische partij de scepter zwaait of tot de grootste drie partijen behoort. De SGP en de CPN hebben dit bijvoorbeeld wel bereikt. In ons parlement is geen partij actief die openlijk streeft naar een islamitische theocratie, terwijl er wel vier partijen zijn die Nederland volgens bepaalde Christelijke principes aanzienlijk willen hervormen: CDA, CU, PVV en SGP.

Ik sta echter open voor andere inzichten. Mijn vraag aan bezorgde reageerders is dus als volgt: kun je mij een voorbeeld noemen van een wet of maatregel die in Nederland is ingevoerd na 1945 om Moslims te bevoordelen of de Sharia dichterbij te brengen?

Gelijkberechtiging van Moslims valt hier niet onder. Nederland kent sinds 1848 vrijheid van godsdienst. Sinds 1917 is vrijheid van onderwijs in de grondwet opgenomen en subsidieert de staat scholen op godsdienstige grondslag.  Als Moslims dus een moskee bouwen, een eigen school stichten of zich door kleding onderscheiden van andersdenkenden, dan maken ze gebruik van dezelfde rechten als Christenen, Joden en volgelingen van andere georganiseerde religies.

*Dit stukje verscheen eerder op krapuul.nl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share