Monthly Archives: February 2011

De PVV volgens Geert Geel

De PVV volgens Geert Geel

Op een notoire rechts satirische site las ik recentelijk een stuk van Geert Geel. Ik ben altijd dankbaar als mensen mij hartelijk laten lachen. Daarom wil ik de conclusie van zijn hilarische column graag delen. “Zou je namelijk de anti-islamstandpunten van de PVV schrappen, dan hield je een gematigd linkse partij over waar geen Gutmensch commentaar op had.” ...

Read more »

Wilders, het monster van Bolkestein

Wilders, het monster van Bolkestein

In het griezelverhaal, Het Monster van Frankenstein, van Mary Shelley, ontdekt Victor Frankenstein een manier om levenloos materiaal tot leven te brengen. Enthousiast werkt hij aan een schepsel dat zijn vriend en metgezel zou zijn. Terwijl hij materiaal van diverse lijken gebruikt streeft hij naar schoonheid. Hij is dan ook verschrikkelijk ontzet als het schepsel tot leven komt en verre van volmaakt blijkt te zijn. Hoewel het niet onvriendelijk is...

Read more »

Wij zijn er al uitgefokt

Wij zijn er al uitgefokt

“Ze fokken als konijnen” en “Ze willen ons overnemen” waren enkele tientallen jaren geleden veel gehoorde kreten. Die kreten werden veelal geuit door Protestanten, Liberalen en Socialisten die bang waren voor een groep intolerante gelovigen die veel meer kinderen op de wereld zette dan andere groepen. Deze Protestanten, Liberalen en Socialisten vreesden voor het voortbestaan van onze tolerante cultuur. Zij hadden het toen niet over Moslims, maar over Katholieken....

Read more »

Rutte draaikont over recht op zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw

Rutte draaikont over recht op zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw

Rutte stelde op 16 februari in het EO-programma Moraalridders dat hij open stond voor een discussie over het verlagen van de abortustermijn van 24 weken naar 22 weken. Naar aanleiding van deze uitspraken vroegen D66, GroenLinks en PvdA om een spoeddebat. De VVD zorgde ervoor dat dit debat na de verkiezingen plaats vindt. Vervolgens zei Rutte dat het kabinet zelf geen plannen gaat indienen om de abortustermijn te verkorten. Rutte heeft echter niet...

Read more »

De PVV haat onze grondrechten: Artikel 11

De PVV haat onze grondrechten: Artikel 11

Allerlei Westerse regeringen en partijen kloppen zichzelf graag op de borst als beschermers en verbreiders van mensenrechten. Zo niet de PVV. Als ware tegendraadse partij kan zij zich niet genoeg tegen dit soort sentimentele ideeën afzetten. Grondrechten zijn wat de PVV betreft voor hippies en andere multiculti sukkels. Die knuffelconcepten zitten misdaadbestrijding, technologische vooruitgang en economische groei alleen maar in de weg. Gezien hun afkeer van Artikel 11 verbaast...

Read more »

Kabinet Rutte I rommelt wat aan met gelijkberechtiging homoseksuelen

Het COC heeft minister Leers er op gewezen dat homoseksuelen vrijwel geen partner meer uit het buitenland kunnen laten overkomen. Volgens het regeerakkoord mag gezinsvorming alleen nog maar als er al een huwelijk of partnerschap is gesloten. Homoseksuelen kunnen echter in het merendeel van alle landen op deze wereld  geen huwelijk of partnerschap aan gaan. Minister Leers wil dit gaan oplossen door voor homoseksuelen een uitzondering te maken. Als Leers...

Read more »

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

Dat ene kleine zinnetje over etnische registratie

In het PVV verkiezingsprogramma staat de volgende zin: Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’. (p. 11) Daar blijft het bij. Er wordt niet verder toegelicht welke etnische groepen de PVV nog meer wil onderscheiden en hoe zij die groepen wil definiëren. Dat is echter wel nodig als je een dergelijke registratie wilt opzetten. Als je iemand wilt aanduiden als Antilliaan dan moet je aangeven op basis waarvan. Antillianen hebben in...

Read more »

Mijn aangifte tegen laster door PVV-fundamentalisten

Mijn aangifte tegen laster door PVV-fundamentalisten

PVV’ers grossieren in belediging, smaad en laster, en deinzen niet terug voor verbale intimidatie en internet-terrorisme. Je zal de woede van de vrijheidsstrijders van de Partij voor de Vrijheid maar op je hals halen! Om de schrijver William Congreve te parafraseren, “Heaven has no rage like love to hatred turned, Nor hell a fury like a freedomfighter scorned.” Mijn krapuul.nl collega-redacteur Rik Wessels beschrijft in een van zijn stukken de gefaseerde...

Read more »

Aanzetten tot haat is niet onschuldig

Aanzetten tot haat is niet onschuldig

In discussies over het proces tegen Wilders hoor ik voorstanders van een ruime vrijheid van meningsuiting klagen over het feit dat er aangifte is gedaan en dat de rechter heeft bepaald dat Wilders inderdaad vervolgd moest worden. Dit wordt een aanval genoemd op de vrijheid van meningsuiting. Dat is enigszins vreemd aangezien Artikelen 137c en d van het Wetboek van strafrecht in de jaren ’70 zijn ingevoerd. Deze artikelen...

Read more »

Geert Wilders doet net alsof hij Artikel 7 niet snapt

Geert Wilders doet net alsof hij Artikel 7 niet snapt

Geert Wilders zei aan het einde van de eerste dag van de regiezitting: “Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa zal blijven bestaan.” Wat dat laatste betreft, heb ik goed nieuws. De afloop van dit proces zal hoe dan ook niks veranderen aan de vrijheid...

Read more »

Time in the Netherlands

Promote Politeia Libertas

Share

Categories