Wilders’ Kampf: Diepte-Analyse van zijn Nazi-achtige Haatretoriek en Methodiek

Wilders’ Fitna en Islamhaat is één-op-één te vergelijken met Hitler’s Der Ewige Jude en Jodenhaat

Wanneer Geert Wilders spreekt over taqqiya van en door de Moslims krijgt hij stevige steun van haat-apologisten zoals Afshin Elian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden, die recentelijk een nietsverhullende artikel in de Elsevier publiceerde onder de retorische vraag “Nogmaals de vraag: kun je moslims vertrouwen?”.[1] Dit soort generaliserende verdachtmakingen door een machtige politicus en een academicus in een tijd van turbulentie is niet alleen schokkend maar ook zeer gevaarlijk.

(Zie hier een link naar Michael Savage die oproept 100 miljoen Moslims te doden. Savage interviewde Wilders in 2009 voor zijn populaire show die wel 10 miljoen luisteraars trekt).

De beste garantie voor succes is het kopiëren van vorige successen. Dit is de wrange waarheid die mij opvalt als men spreekt over de vijandigheid van de Joden in Israël en PVV’ers in Nederland jegens de Moslims. In dit artikel wordt u een diepte-analyse aangereikt waarbij u voor het merendeel zelf uw gedachte moet opmaken. Ik vergelijk de PVV retoriek van het heden met de Nazi retoriek van de jaren 30, en met name zoals gepresenteerd in de 1940 haatfilm “Der Ewige Jude” die als informatiefilm diende voor de Nazi’s in Duitsland.[2] Naar mijn weten zijn er in de wereldgeschiedenis maar twee politieke partijen geweest die een informatiefilm produceerden dat gericht was tegen een geloof en haar achterban. De eerste was de Nazi partij van Adolf Hitler die Der Ewige Jude produceerde, en de andere was de PVV van Geert Wilders die Fitna produceerde. Hieronder zult u een overzicht en commentaar zien van de globale en ook de diepe, subliminale indoctrinatie van de Wilders productie, vergeleken met de indoctrinatie van Hitler c.s. Indien u niet geschokt raakt, zult u ten minste kunnen realiseren dat de overeenkomsten schokkend zijn en rieken naar verharding en radicalisering van de Nederlanse PVV-stemmer.

De Deense historicus Stig Hornshøj-Møller die Der Ewige Jude: a Blueprint for Genocide jarenlang bestudeerde, schreef over de film:

A source-critical investigation proves that “The Eternal Jew” probably is the most manipulated film ever made. Apart from the fact  that it is an appalling example of Nazi paranoia towards the Jews, it is also an excellent example of how a distorted “reality” can be used in order to create hate and genocidal mentality, because we are able to document – down to tiny details – the way it was made.[3]

In de jaren ’90 was Møller natuurlijk nog niet bewust van de aanstaande haatzaaierij van Wilders, die pas actief anti-Islam ageerde vanaf 2002. En pas in 2008 publiceerde hij zijn haatfilm Fitna. De overeenkomsten qua presentatie en script zijn angstaanjagend vergelijkbaar met wat Wilders al jaren predikt en ook in Fitna heeft gepresenteerd. U zult verbaaasd zijn dat Wilders niet de eerste was die haatverzen reproduceerde in zijn promotiefilmpje.  Nee, die eer komt toe aan Adolf Hitler en Goebbels die in Der Ewige Jude diverse haat, dood en verderf verzen de revue laten passeren.

Ook is Wilders niet de eerste die een grote religie als ideologie bestempelde. Hitler deed dat ook al, en het is zelfs in deze promotiefilm. Men heeft het bijvoorbeeld over “der judischen sogenannten Religion…” (videobeeld 56:20). Overigens is dat ter aankondiging van het door de dierenliefhebbende Nazi’s verafschuwde ritueel slachten waarvan men daadwerkelijke beelden toont. Wilders c.s. zijn ook al zulke grote dierenvrienden die de Islamitische halal slachtingen als barbaars afdoen en ook gebruiken als argumentatiepunt om de barbaarsheid van de Moslim te tonen. Nu is de PVV bezig om de Islamitsche halal slachtingen wettelijk te verbieden. Ook hier volgt Wilders in de voetsporen van Hitler die op 23 April 1933 een wet tekende waarbij ritueel slachten verboden werd.

Ik zet hieronder puntsgewijs het consecutieve verhaal van Der Ewige Jude, al dan niet voorzien van mijn commentaar en vergelijking met Wilders en de PVV retoriek (veelal cursief afgedrukt).

Møller schrijft over het belang van Der Ewige Jude:

From a purely historical perspective, “The Eternal Jew” is undoubtedly a very important means for the understanding of both Nazism and the Holocaust. No other single historical source gives so much information and insight about Nazi ideology and world view as this film. From my own experience of more than twenty years of teaching I can certify that students on both the high-school and university level can pick up all major aspects of the mentality of the Third Reich, without difficulty, through the analysis of this film.

U zult in dit artikel lezen dat hetzelfde geldt voor de wijze waarop Wilders ons wil indoctrineren. Wat betreft de toekomstige verharding en radicalisering van Wilders en zijn achterban hou ik mijn hart vast en hoop op hun bezinning.

Der Ewige Jude vangt aan met een relativering: “The civilized Jews we know in Germany give us but an incomplete picture of their true racial character”. De film laat hierna echte beelden zien van Poolse getto’s en het beweert de ware aard van de Joden te laten zien zoals die bestaat voordat die zich achter het masker van beschaafdheid verschuilt.

–          De Joden werden door de Nazis als een plaag gezien die de gezondheid van de Arische mensen bedreigde. De Moslims worden door Wilders c.s. als taqqiya-plegende, onbetrouwbare mensen gezien die hun ware aard zullen laten zien bij machtsovername.

–          Richard Wagner wordt geciteerd, “The Jew is the demon behind the corruption of mankind”.

–          De Joden doen doorgaans geen nuttig werk, en als ze al werken doen ze dat niet vrijwillig.  De  Duitse militaire overheid liet hen rommel opruimen. “It appears that they’re not used to working, and don’t like it either.”

–          De beelden van Joden op een soort markt waar de mannen hoeden dragen en de vrouwen hoofddoeken zijn te vergelijken met de stereotypering van moslims in de Nederlandse media, die bij reportages over moslims vaak een opname maken van oudere Moslims in theehuizen of op markten. Het onbewuste beeld die men creëert van de oudere generatie Moslims is er dus een zoals we die in Der Ewige Jude kunnen zien: levend in een eigen isolatie, niet geïntegreerd, en koopjes jagers. Zo zijn er ook cartoons van ene Peter de Wit, die burka-dragende vrouwen steevast met boodschappentassen van Dirk of van de markt afbeeld.(Klik hier voor de stereotyperende cartoons.)

–          Joodse kinderen worden getoond waarvan wordt gezegd dat zij trots hun ouders nadoen. Deze jongeren hebben niet dezelfde idealen als de Arisch mens.

–          Voor de Jood is een ding maar belangrijk: geld. Hoe hij eraan komt maakt hem niets uit.

–          In hun honger naar rijkdom emigreren ze naar rijke landen waar rijk volk woont.

–          De Joden hebben volgens de Ariërs geen boeren en arbeiders onder zich. Ze zijn een ras van parasieten.

–          De Eeuwige Jood is door de eeuwen heen niet veranderd. Er is geen verschil tussen een Jood in Polen en in Palestina alhoewel de twee geografisch gescheiden zijn.

–          Een parallel wordt getrokken tussen de migratie van de Joden en de migratie van ratten.

–          Waar ratten opdoken werd de landbouw vernietigd en kwamen ziekten zoals cholera en melaatsheid. Ze brengen, net als de joden, vernietiging aan de mensen.

–          De Joden veranderen hun uiterlijke vertoning als ze naar de rijke landen uitwijken.

–          Het haar, de baard, kippah en kaftan, maken de Jood herkenbaar voor iedereen. Als hij die af doet ziet alleen een enkeling zijn raciale origine.

–          Bij de rijke groep Joden is de assimilatie op zijn hoogst bij de tweede en derde generatie Joden. Qua vertoon doen zij net als de gastheren. Mensen zonder goede instincten laten zich bedriegen door dit toneel en zien de Joden als een van hen. Daarin ligt het enorme gevaar.

–          Deze geassimileerde Joden blijven eeuwig vreemdelingen, ondanks hun voorkomen. Zelfs aristocratische Joden die over meerdere generaties zijn getrouwd met arische aristocratie en onderdeel zijn van de Europese High Society blijven vreemdelingen.

–          Al deze beelden zijn parallel met wat Wilders c.s. de Moslim ook van beschuldigd met “taqqiya” en de samenzwering van “Islamisering” van de westerse culturen.

–          Een scene uit een Amerikaanse film over de Joods-Duitse Rotschild familie wordt getoond waarin de grondlegger van de familie dynastie, Mayer Rotschild, de belastingheffer wil bedonderen door als een arme man en hongerige familie onder de belasting uit te komen. Ook wordt getoond hoe Rotschild zijn vijf zonen opdraagt om in de vijf meest belangrijke Europese steden banken op te zetten zodat ze oorlogen etc. kunnen financiëren.

–          Ook wordt de dubbele loyaliteit ter sprake gebracht (27:00) met referentie aan de burgerschap van het gastland en Duitsland.

–          Andere families, zoals de Warburgs, Oppenheims en Goldschmidts, volgen in de voetsporen en binnen enkele eeuwen is de internationale macht van de Joden in de financiële wereld beklonken.

–        Heden kan men zien dat anti-Moslim partijen de macht van de olierijke Arabieren eender zo beschrijven. Als men het bijvoorbeeld heeft over VN resoluties die de Israëlische bezetting van Palestina veroordelen, verwijzen de anti-Moslim partijen naar de corruptie van de arme landen waarvan de stemmen door Arabisch geld zijn “gekocht”.

–          De financiële instellingen van de machtige Joodse bankiers word uitgelegd als een wereldwijde plaag voor de zelfstandigheid en veiligheid van de westerse wereld.

–          De statistieken en overzichten van machtige Joden die worden voorgespiegeld doen denken aan de uitlatingen van Wilders die het telkens maar heeft over de zogenaamde pro-Islam politici en linkse intelligentsia, telkens verwijzend naar de “machtsovername door de Islam”.

–          De inkomsten verschillen tussen Joden en Duitsers doen denken aan de kritieken op bijvoorbeeld moskeeën. “Waarom moeten er zoveel moskeeën zijn, en wie betalen die?”

–          “Jews are most dangerous when permitted to meddle in a people’s culture, religion, and art, and pronounce their insolent judgment on them. The concept of beauty if the Nordic man is incomprehensible to the Jew by nature and will always remain so.” (36:00)

–          De kritiek op de kunst en cultuur zoals gepromoot door de Jood doet denken aan de kritieken van Wilders c.s. aan de linkse mensen.

–          “The phony dogma of human equality had tricked the healthy instinct of the nation. Centuries of religious upbringing had taught European Christians to regard Jews as fellow founders of the Christian religion.” (46:00)

–          “German cultureal life was niggerized and bastardized… For more than a decade, Jews wielded their profane power. As art dealers, music publishers, editors, and critics, they decided what would be called art and culture in Germany.” (47:00).

–          “To  understand the serious danger behind all this, it’s necessary to look at the moral teachings of the Jewish race. From boyhood, the Jew learns his ancient laws in the Talmud schools. As he grows older, he learns more from the books of Jewish law. But it’s not religious instruction. The rabbis are not peaceful theologians but political educators. The politics of a parasite race must be carried on in secret. The individual ghetto Jew doesn’t necessarily have to know all their plans. It’s enough that he’s filled with the spirit from youth on. What does the ancient law of the Talmud teach? “Always be cunning when afraid; answer softly to calm the anger of the stranger; so that you’ll be loved. Ally yourself with him on whom fate smiles at the moment.”… “Five things Canaan taught his sons: Love one another, Lover pillage, love excess, hate your masters, and never tell the truth.”…  Further development of Jewish inner life is carried on in the synagogue. The Jews count on people not understanding their language and ambiguous symbols…”  (49:00-53:00)

Hierna komt een overzicht van zogenaamde haatverzen die de Nazi’s hebben kunnen vinden in de heilige boeken van de Joden. Een techniek die Wilders heeft overgenomen voor Fitna waarin hij een overzicht geeft van zogenaamde haatverzen uit de Koran.

–          “What sort of “truths” does it teach? Hora Hajum, verse 290: “Praise to the Lord, who has set apart the holy and the common nations: Israel and the other races. The heathens, who do not keep your commandments, you have made enemies to be wiped out. God’s anger is on them and he says: even the best among the heathens will I kill.  There are none good among the peoples of the world, for they are blasphemers. But the sons of Israel are all righteous.”

–          Haghida 3, verse 1: “And the Lord told the Israelites: you have made me the one God of the World, and I will make your people the only rulers of the world.”

–          Hora Hajim 126, verse 1: “Glory to the Eternal One, who reduces the enemies of your people, humbles them and wipes them out, that the earth may belong to you alone and your people.”

De commentator stelt vast:  “This is not a religion! It’s a conspiracy against all non-Jews by a sick, deceitful, poisoned race, against the Aryan peoples and their moral laws.” (56:00)

–          De zogenaamde wreedheid van de Jood laat men zien aan het einde van de film. “One of the most illuminating customs of the Jews’ so-called religion is the slaughter of animals.” Men vervolgt met daadwerkelijke beelden van een slachting te tonen die “shock value” heeft en waarschuwt: “The following actual scenes are among the most horrifying ever captured. We show them despite objections about poor taste It’s more important that our people know the truth about Jewry. Sensitive citizens are advised not to watch.” Naar het later zal blijken zijn het deze zelfde dierenliefhebbers die later miljoenen mensen de dood in joegen.

–          Er volgt een commentaar bij beelden van slachtingen van een koe. “Supposedly, their religion forbids Jews from eating ordinarily-butchered meat. So they let the animals bleed to death while conscious. The Jews deceptively describe this cruel method as the most humane way to slaughter.” Men laat zien hoe een koe de halsader wordt doorgesneden en het dampende bloed vanuit de nek op de vloer stroomt. Het is daadwerkelijk een schokkende vertoning, één die mij persoonlijk treft als iemand die in een Hindu gezin is opgegroeid en waar de koe als heilig en de tweede moeder wordt gezien. De beelden vertonen hoe de schuimbekkende koe langzaam de geest laat.

–          De commentator vervolgt tussen de beelden van de zwaar schokkende koe door: “European science has long acknowledged the torturous character of this type of slaughter.  In 1892, the people voted to ban it in Switzerland… Jewish law has no love and respect for animals in the Germanic sense. It’s even forbidden that the suffering animal be put out of its misery. The National Socialist movement has opposed this cruel torture of defenseless animals since its earliest days. In nearly all provincial elections and in the parliament, we moved to forbid this form of slaughter. But the entire Jew-controlled press called our stand disgraceful.

–          Men laat hierna een krantenbericht zien waarin bericht wordt over de campagne van de Nazi’ss om rituele slachting te verbieden. “In sessions in Baden, Bavaria, and Thuringa, the National Socialists moved to forbid this form of slaughter, as it is unworthy of a civilized nation. The Nazis, in their hate-filled anti-Semitism, don’t shrink from involving German citizens in their interference with time-honored religious customs. They claim it’s just cruelty to animals. Objective scientists, however, have long proven that this form of slaughter is among the most-humane anywhere.” En weer andere berichten en rapporten met koppen zoals: “Naziphantasien uber das Schachten” (Nazi Fantasies Against Ritual Slaughter) “, “The Battle Against Kosher Meat”,  en “An Objective Study by Rabbi Englebert”, “Explanation by Rabbis of Germany”, “Stormy Council Session: Scientists Refute Nazi Lies”, “Nazi Motion Fails: Hypocrite “Animal Lovers”. (59:00).

–          Nu met beelden van de slachting van drie schapen vervolgt de Nazi propagandist met de stelling dat de Joden dit soort berichten konden schrijven en dat de Duitsers het ritueel slachten toelieten omdat ze de ware aard ervan niet kenden, anders hadden ze deze “marteling van onschuldige en weerloze dieren” niet ongestraft gelaten.

–          De commentator vervolgt weer met beelden van een andere koe:  “These scenes prove the cruelty of this method of slaughter. They also reveal the character of a race that hides its senseless brutality behind the façade of pious religious customs. The Jewish butchers usually bind the animals so that no kovements betray their agonies. But it’s customary to also sometimes slaughter unbound animals in this way.” De beelden laten zien hoe de koe aan de grond getrokken word en daarna de halsader wordt doorgesneden. De koe staat op met de bloed gutsende uit haar nek. Ook wordt getoond hoe de doodbloedende koe naar beneden wordt getrokken terwijl ze wankelt.  (61:00).

–          De commentator laat weten dat Hitler direct na de machtsovername een wet aannam: “Right after the Fuehrer took power, a law enacted April 21st, 1933 [Geletz uber das Schalchten von Tieren] forbade the Jewish form of slaughter. It decreed that all warm-blooded animals be given anesthetic before slaughter. And just as with ritual slaughter, Nationalist Socialist Germany has made a clean sweep of all Jewry. Jewish thinking and Jewish blood will never again pollute the German nation. Under the leadership of Adolf Hitler, Germany has raised the battle flag against the eternal Jew.”

–          In een toespraak van de grote haatzaaier zelf tijdens de Reichstagssitzung van 30 januari 1939 stelt Hitler: “There’s plenty of living space in the World, but the notion that the Jewish people were chosen by God to live off the productivity of other peoples will finally have to go.  Jews will just have to get used to the idea of performing some respectable constructive activity as other people do, or sooner or later they’ll face trouble they never dreamed of. Should the international finance Jews inside and outside Europe push people into another world war, the result will not be a victory of Jewrym but the destruction of the Jewish race in Europe.” De aanwezigen gaven de grote leider een groot applaus na deze strijdlustige woorde.

–          De film vervolgt met beelden van de jeugd die de Hitlergroet brengen en beelden van Arische Hitlerjugend. De commentator concludeert: “The eternal law of nature, keeping one’s race pure, is the legacy which the National Socialst movement leaves to the German nation forever. In this spirit, the unified German people march on into the future.

Der Ewige Jude van Hitler en Goebbels was een haatzaai-film; Fitna van Geert Wilders ook. De Nazi’s hadden het over Joden als haatbaarden, Wilders heeft het over de haatbaarden op straat, doelend op de Moslims. (Klik hier voor een artikel over “haatbaarden”en hier voor een tekening van de haatbaard Jood.)

Ik sluit af met wederom een waarneming van de Deense historicus Stig Hornshøj-Møller die het volgende schrijft:

There are even good reasons to believe that it was exactly this ability of the film medium to (re)produce reality that lured the decision makers themselves, Goebbels and Hitler, to surpass what Robert Jay Lifton once called “the Threshold of Genocide.”

Furthermore, it can be argued that the public showings of the film can be seen as the very promulgation of Hitler’s principal decision to launch the Holocaust.

“The Eternal Jew” consists of seventy minutes of virulent antisemitic propaganda of the worst kind and is still an emotional and intellectual challenge for the viewer: How would you have reacted, if you had seen it in 1940?[4]

Der Ewige Jude is niet meer de enige politieke haatfilm; Wilders’ Fitna is er nu ook. En zijn lezingen en anti-Islam retoriek zijn bedoeld om angstgevoelens en antipathie bij het publiek te creëren. De gekte kan bij een machtspositie van Wilders omslaan naar geweld. Dus rest de simpele vraag die ik aan de lezer wil stellen: Als Wilders in niet mis te verstane woorden beweert de Islam te haten, en dat verkondigd hij ook overal ter wereld middels lezingen en informatie/indoctrinatie materiaal zoals Fitna, mag of moet hij dan als haatzaaier worden gezien en dus daar ook voor worden terechtgesteld?

De bedoeling van al die films en lezingen is niet om mensen te informeren maar om ze te alarmeren. Wilders heeft zelf gezegd dat hij de Islam haat. Iemand die iets haat en er zijn lust en zijn leven van maakt is niet zomaar zo gedreven. Wilders is bezig met een missie, en daar zoekt hij nu nog steun en begrip voor. Er komen donkere tijden aan.

In conclusie wil ik nog stellen dat Joden en Joodse instellingen, internationaal en nationaal, zich nu moeten afzetten tegen Wilders. Het is wel handig nu dat de vijand van de vijand uw vriend is, maar na de Moslims zijn de Joden weer aan de beurt. Dat kan ik u garanderen. De zogenaamde haatbaarden en de rituele slachtingen zijn niet de enige redenen waarom de boze ogen weer eens op u gericht zouden kunnen worden. U bent gewaarschuwd.


[1] Afshin Ellian, Nogmaals de Vraag: kun je Moslims vertrouwen?, Elsevier, 24 januari 2011.http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/287411/Nogmaals-de-vraag-kun-je-moslims-vertrouwen.htm

[2] Der Ewige Jude (The Eternal Jew). Bekijk deze film op Google: http://video.google.com/videoplay?docid=-5849499994484879153#

[3] Stig Hornshøj-Møller, Der Ewige Jude: a Blueprint for Genocide, 1998. http://www.holocaust-history.org/der-ewige-jude/millersville-19980427.shtml

[4] Loc. cit.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share